Już 6 sierpnia kolejny koncert w ramach Festiwalu. O godzinie 19:30 w kościele pw. Najświętszej Rodziny wystąpi Waldemar Krawiec i zespół Carillon

 Waldemar Krawiec urodził się w 1964 roku w Kędzierzynie–Koźlu. Naukę gry na organach rozpoczął w Studium Organistowskim przy Kurii Biskupiej w Opolu pod kierunkiem Barbary Ślęczek. Ukończył z wyróżnieniem PSM II stopnia w Zabrzu, w klasie organów Łucji Krosny-Widerowej. Będąc na roku dyplomowym pełnił przez rok obowiązki organisty w kościele św. Mikołaja w Kędzierzynie. Następnie studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego. U swego mistrza ukończył również studia podyplomowe. Tematem jego pracy dyplomowej było przygotowanie do druku Fantazji op. 14 Jana Gawlasa. W czasie studiów pełnił obowiązki organisty w kościele p.w. śś. Jana i Pawła w Katowicach (Dąb), a po studiach przez 7 lat w kościele św. Kamila w Zabrzu. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich poświęconych interpretacji muzyki organowej w Polsce, Niemczech i Belgii, prowadzonych przez wybitnych profesorów: U. Spang-Hansena, J. Boyera, J. Ferrarda, Ch. Bosserta, N. Danby. W 1994 r. otrzymał wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu za najlepsze wykonanie utworu „Materdolorosa”. Brał udział w wielu koncertach jako solista i kameralista, w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Włochy, Węgry, Czechy, Słowacja, Łotwa, Finlandia, Rosja). Interesuje się muzyką śląską. W 1996 r. brał udział w koncercie poświęconym 25 rocznicy śmierci śląskiego kompozytora Fritza Lubricha. W 2003 roku, już po raz drugi, brał udział w Festiwalu Kompozytorów Śląskich w Opolu, gdzie wykonał monograficzne koncerty poświęcone twórczości wrocławskiego organisty i kompozytora Moritza Brosiga. W roku 2000 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za osiągnięcia pedagogiczne oraz wkład w rozwój kultury w mieście. Z jego inicjatywy zapoczątkowano w 1995 roku koncerty organowe w Zabrzu, które przekształciły się w Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego. Został dyrektorem artystycznym tego Festiwalu. Prowadzi klasę organów w PSM II st. w Zabrzu. Jest wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Gliwicach. Udzielał się w pracach redakcyjnych nad wydaniem nowego Chorału „Droga do nieba”. Nagrał płytę CD rejestrującą cztery instrumenty śląska opolskiego. Jest członkiem Diecezjalnej Komisji Odbioru Organów w Gliwicach.

„CARILLON” – krakowski męski kwartet wokalny założony w 2008 roku. Występuje w składzie: Paweł Fundament - tenor, Tomasz Rogodziński– tenor, Marcin Wasilewski-Kruk – baryton oraz kierownictwo muzyczne, Kajetan Biernat – bas. Muzycy mają duże doświadczenie w wykonawstwie muzyki dawnej. Kwartet specjalizuje się w prezentowaniu utworów napisanych przez dawnych członków działającej przez wieki na Wawelu Capelli Rorantystów, szczególnie XVI i XVII wiecznych. Zespół ma w swoim repertuarze wiele utworów z okresu średniowiecza i renesansu, w tym również chorały i msze gregoriańskie. Muzycy są związani, bądź współpracują z Filharmonią Krakowską, Capellą Cracoviensis, Chórem Polskiego Radia, Collegium Zieleński czy Mieszanym Chórem Katedry Wawelskiej.