Valeriy Filipov w roku 1986 ukończył Kijowskie Konserwatorium im. P. Czajkowskiego uzyskując dyplom w trzech specjalnościach - wykonawca koncertowy, dyrygent, nauczyciel gry na gitarze klasycznej.

W 1991 r. Valeriy Filipov został laureatem ogólno ukraińskiego konkursu gitarowego w Doniecku. Koncertował nie tylko w swojej ojczyźnie - Ukrainie, lecz także w Rosji, Czechach, Słowacji, Niemczech, Dani i na Litwie. W 2004 r. został laureatem Międzynarodowego Festiwalu Gry Na Instrumentach Unikatowych w Starogardzie Gdańskim (I miejsce wśród solistów). W 2010 r. został Laureatem Międzynarodowego Festiwalu Podlaska Oktawa Kultur w Białym Stoku (I miejsce wśród solistów).

Jest jednym z nielicznych artystów na świecie które posiadły niebywałą umiejętność gry na pile śpiewającej (musical saw).

---

Valeriy Filipov - graduated from the Tchaikovsky National Academy of Music in 1986 receiving a diploma in three specialties - concert performer, conductor, teacher of classical guitar.

In 1991, Valeriy Filipov won the Ukrainian Guitar Competition in Donetsk. He performed not only in his own country - Ukraine, but also in Russia, the Czech Republic, Slovakia, Germany, Denmark and Lithuania. In 2004 he became the winner of the International Festival of Unique Instruments in Starogard Gdański (ranking 1st among the soloists). In 2010 he became a laureate of the International Festival of Podlasie Octave of Cultures in Białystok (1st place among the soloists).

He is one of the few artists in the world who has mastered the incredible skill of playing on the singing saw (musical saw).