TROMBASTIC jest to zespół puzonowy ,w którego skład wchodzą muzycy-wirtuozi pracujący na co dzień w warszawskich orkiestrach. Istnieje od 1987roku i od tego czasu dokonał wielu nagrań i wystąpił na najważniejszych festiwalach w kraju i za granicą. Zespół wystąpił m.in. w Grecji,Norwegii,Niemczech i Holandii.Ze względu na szerokie zainteresowania muzyków TROMBASTIC stara się propagować myzykę instrumentalną od czasów Średniowiecza ,poprzez Renesans,Barok aż do muzyki współczesnej,również jazzowej i popowej.Muzycy grają na instrumentach dawnych,jak również współczesnych.W 2010 roku zespół nagrał płytę z muzyką renesansową pt.Battalia,za którą otrzymał nagrodę FRYDERYK 2010 w kategorii Muzyka Dawna.

TROMBASTIC is a trombone band, composed of music virtuosos working on a daily basis in Warsaw orchestras. It was set up in 1987 and since then it has made many recordings and performed at major festivals in the country and abroad. It has appeared live in countries such as Greece, Norway, Germany and the Netherlands. Given the musicians’ broad interests, TROMBASTIC tries to promote instrumental music of the Middle Ages, through the Renaissance and Baroque, up to contemporary music, including jazz and pop. The musicians play on early musical instruments, as well as contemporary ones. In 2010, the band recorded a CD entitled Battalia featuring renaissance music, for which they won the 2010 FRYDERYK Award in the category of Early Music.