Dominika Figurska urodzona 29.12.1978 w Elblągu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.Spektakle dyplomowe ukończyła pod kierunkiem Jerzego Stuhra i Andrzeja Wajdy. Debiutowała rolą Ofelii w "Hamlecie" w Teatrze Stu w Krakowie w reż. Krzysztofa Jasińskiego. Wystąpiła tam u boku Krzysztofa Globisza, Anny Dymnej. Od 2001r związana ze sceną Teatru Polskiego we Wrocławiu,gdzie współpracowała z wybitnymi reżyserami: Krystianem Lupą, Mikołajem Grabowskim, Pawłem Miśkiewiczem i innymi.

Obecnie można ją zobaczyć w najnowszych spektaklach Jana Klaty ("Utwór o matce i Ojczyźnie", "Ziemia Obiecana"). Współpracuje wciąż z Teatrem Stu w Krakowie -"Biesy" F. Dostojewskiego,"Król Lear" W. Shakesperae.
W Warszawie można ją zobaczyć w spektaklu "Boeing,Boeing" w teatrze Buffo.
Występowała na scenach teatralnych w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz na wielu scenach w Europie.

Szerokiej publiczności znana jest głównie z serialu " M jak Miłość" i "Ratownicy", a obecnie występuje w serialu "Barwy szczęścia".

Dominika Figurska, born on 29.12.1978 in Elbląg, a graduated from the PWST National Academy of Theatre Arts in Kraków. She completed her diploma performances under the direction of Jerzy Stuhr and Andrzej Wajda. She debuted in the role of Ophelia in "Hamlet" at the STU Theatre in Kraków directed by Krzysztof Jasiński. She appeared alongside Krzysztof Globisz and Anna Dymna. Since 2001 she has appeared on the stage of the Polski Theatre in Wrocław where she has worked with eminent directors including Krystian Lupa, Mikołaj Grabowski, Paweł Miśkiewicz.

She is currently playing in the latest spectacles by Jan Klata ("Song of the Mother and the Motherland", "The Promised Land"). She still collaborates with the Stu Theatre in Kraków - "The Demons" by F. Dostoevsky, "King Lear" by W. Shakespeare. In Warsaw you can see her on stage in the spectacle called "Boeing, Boeing" at the Buffo Theatre.
She has performed in theatres in the United States, Japan, and on numerous theatrical stages in Europe.

The general public know her from appearances in TV series such as “M jak Miłość” and "Ratownicy". And currently she is starring in the "Barwy szczęścia" series.