Henryk Jan Botor - organista, kompozytor, ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w kilku specjalnościach: wychowanie muzyczne (1984 r.), kompozycji w klasie prof. Marka Stachowskiego (1989 r.) oraz organów w klasie prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem 1989 r.). W 1988 roku pobierał naukę improwizacji u Jana Jongepiera w Holandii oraz w Letniej Akademii Organowej w Haarlem pod kierunkiem Hansa Haselbocka i Andersa Bondemana. Zdobywca wielu nagród kompozytorskich. W swym dorobku artystycznym posiada utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe, organowe, chóralne oraz pieśni. Dokonał transkrypcji na organy utworów innych kompozytorów oraz wielu pieśni liturgicznych wykonanych w Rzymie z okazji urodzin i 25-cio lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z Katowic i Chór Polskiego Radia z Krakowa. Skomponował muzykę liturgiczną Ingres Arcybiskupi Kardynała Stanisława Dziwisza oraz na wizytę Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 roku (Msza Święta na Błoniach w Krakowie). Jego utwory były wykonywane zarówno w kraju jak i za granicą (Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej). Koncertował w Polsce, Holandii, Niemczech i Meksyku. Prowadzi zajęcia z propedeutyki kompozycji oraz improwizacji na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Henryk Jan Botor – an organist, composer and graduate from the Academy of Music in Kraków in several specialties: music education (1984), composition in the class of Prof. Marek Stachowski (1989) and organ in the class of Prof. Mirosława Semeniuk-Podraza (diploma with honors, 1989). In 1988, he studied improvisation under Jan Jongepier in the Netherlands and took part in the Summer Organ Academy in Haarlem under the direction of Hans Haselböck and Anders Bondeman. He has received numerous composer awards. His artistic output features symphonic pieces, chamber pieces, piano and organ compositions, choral works and songs. He made transcriptions for the organ of numerous works by other composers and of many liturgical songs which later on were performed in Rome to celebrate the birthday and the 25th anniversary of the Pontificate of Pope John Paul II by the Polish National Radio Symphony Orchestra of Katowice and the Polish Radio Choir of Krakow. He composed liturgical music for the Ingress of Archbishop Cardinal Stanisław Dziwisz and the visit of the Holy Father Benedict XVI in Poland in 2006 (Holy Mass at Błonia in Kraków). His works have been performed both in the country and abroad (The Kraków Composers’ Days, the Silesian Days of Contemporary Music). He has given concerts in Poland, the Netherlands, Germany and Mexico. He teaches introduction to composition and improvisation at the Academy of Music in Kraków.