Celtic Triangle to unikalne trio złożone z głosu, dud i harfy. Zespół powstał z fascynacji niezwykłym brzmieniem i klimatem muzyki szkockiej. Członkowie go tworzący reprezentują wysoki poziom profesjonalny a muzyka przez nich wykonywana odbiega od tradycyjnych skojarzeń muzyki szkockiej z muzyką folkową. Oprócz opracowań tradycyjnych melodii ludowych, Celtic Triangle wykonuje także utwory współcześnie pisane, w tym wiele kompozycji dudziarza zespołu – Lindsaya Davidsona, a poczesne miejsce w repertuarze zajmują urokliwe pieśni do słów największego szkockiego poety – Roberta Burnsa (1759-1798).

Trio tworzą znakomici muzycy:Lindsay Davidson – wirtuoz gry na dudach,kompozytor, pedagog, Clan Piper(dudziarz klanowy) klanu Davidsonów, absolwent Uniwersytetu w Edynburgu, Irena Czubek-Davidson – pierwsza harfistka filharmonii krakowskiej, absolwentka, a teraz pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie, znakomita solistka i kameralistka, Katarzyna WiwerabsolwentkaAkademii Muzycznej w Krakowie, śpiewaczka znana z żywej osobowości scenicznej, solistka wielu zespołów muzyki dawnej, jedna z niewielu w Polsce śpiewaczek śpiewających po Szkocku.

Połączyła nas pasja, umiłowanie żywego kontaktu z publicznością, chęć stworzenia w muzyce czegoś nowego i nietuzinkowego.Koncertujemy w całej Polsce, zarówno w salach filharmonicznych, jak i bardziej kameralnie, zawsze wzbudzając żywe zainteresowanie i gorący aplauz.W 2008 wydaliśmy naszą pierwszą płytę, przygotowujemy drugą.

Celtic Triangle is a unique trio founded upon voice, bagpipes and harp. The group grew from a fascination for the exceptional sounds and atmosphere of Scottish music. The performers come from the highest tradition of professionalism and their music takes as its point of departure the traditional music and song of Scotland. In addition to arrangements of traditional folk melodies, Celtic Triangle also performs original compositions created today including those written by Lindsay Davidson, bagpipes. Pride of place in the repertoire is given to Scots national bard Robert Burns (1759-1798).

The trio comprise excellent musicians: Lindsay Davidson – a bagpipe virtuoso, composer, educator, Clan Piper to Clan Davidson, a graduate from the University of Edinburgh; Irena Czubek-Davidson - the principal harpist with the Kraków Philharmonic, a student and now teacher at the Music Academy in Kraków, an outstanding soloist and chamber musician; Katarzyna Wiwer, a graduate from the Music Academy in Kraków, a singer known for her stage personality, a soloist with many early music ensembles, one of the few Polish singers singing in the Scottish language.

We share the same passion, the love of a living relationship with the audience, and the desire to create something new and original. We are touring throughout Poland performing at both philharmonic halls and smaller venues always arousing keen interest and receiving hot applause. In 2008 we released our first album, and we are now working on the next one.