„CARILLON” – krakowski męski kwartet wokalny założonyw 2008 roku. Występuje w składzie: Paweł Fundament - tenor, Tomasz Rogodziński– tenor, Marcin Wasilewski-Kruk – baryton oraz kierownictwo muzyczne, Kajetan Biernat – bas. Muzycy mają duże doświadczenie w wykonawstwie muzyki dawnej. Kwartet specjalizuje się w prezentowaniu utworów napisanych przez dawnych członków działającej przez wieki na Wawelu Capelli Rorantystów, szczególnie XVI i XVII wiecznych. Zespół ma w swoim repertuarze wiele utworówz okresu średniowiecza i renesansu, w tym również chorałyi msze gregoriańskie. Muzycy są związani, bądź współpracujązFilharmonią Krakowską, Capellą Cracoviensis, Chórem Polskiego Radia, Collegium Zieleński czy Mieszanym Chórem Katedry Wawelskiej.

"CARILLON" - Krakow male vocal quartet founded in 2008. The members are: Paweł Fundament - tenor, Tomasz Rogodziński - tenor, Marcin Wasilewski-Kruk - baritone and music manager, Kajetan Biernat - bass. The musicians have extensive experience in the performance of early music. The quartet specializes in the performance of songs written by former members of the centuries-long Wawel Rorantists’ Capella, particularly those from the 16th and 17th centuries. The group’s repertoire features a number of works from the Middle Ages and the Renaissance, including Gregorian chants and masses. The musicians are associated or collaborate with the Kraków Philharmonic Orchestra, Capella Cracoviensis, the Polish Radio Choir, the Collegium Zieleński Choir and the Mixed Choir of the Wawel Cathedral.