Bałtycki Kwintet Dęty został założony w roku 1990 przez Karola Respondka oraz młodych (wówczas) muzyków Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W ciągu kilku pierwszych lat działalności osiągnął trwałą pozycję w życiu kulturalnym Trójmiasta, wzbudzając zainteresowanie krytyki, środków przekazu, a przede wszystkim publiczności. Bałtycki Kwintet Dęty brał udział w konkursach muzyki kameralnej w Illzach i Tours (Francja), ponadto koncertował w Konsulacie Polskim w Strassbourgu, w Danii i Niemczech. Brał udział w wielu cyklicznych imprezach muzycznych. Od wielu lat corocznie występuje w ramach letniego cyklu „Muzyka w zabytkach Gdańska”, organizowanego przez Filharmonię Bałtycką. Kwintet Bałtycki posiada w swoim bogatym repertuarze wiele transkrypcji słynnych utworów polskiej i światowej literatury muzycznej autorstwa Karola Respondka, m.in. Obrazki z Wystawy M. Mussorgskiego.

The Baltic Woodwind Quintet was founded by Karol Respondek and his Gdańsk friend musicians in 1990. During its earliest years of activity, the ensemble reached an important position in cultural life of Gdańsk, arousing interest of music critics, media and especially - the public. The ensemble participated in such chamber music competitions as in Illzach and Tours, France, and took part in periodical music events and festivals . The ensemble performs regularly on stage of the Polish Baltic Philharmony in Gdańsk and takes part in a summer concert series “Music in the Monuments of Gdańsk”. The repertoire of the Baltic Woodwind Quintet consists of pieces composed genuinely for a wind quintet (flute, oboe, clarinet, horn and basoon), although its major part comprises arrangements of polish and world music literature made by Karol Respondek. Among them one can find M. Mussoregski's"Pictures at an exhibition".