Paulina Martini ,urodzona w Gdyni pianistka i śpiewaczka. Absolwentka gdańskiej OSM I i II stopnia (klasa fortepianu) oraz wydziału Wokalno-Aktorskiego na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W 2005 jako jedyna sopranistka z Polski zaproszona na staż do Akademii Młodych Śpiewaków Teatru Maryjskiego w St Petersburgu, gdzie była solistką w sezonach 2006/2007 i 2007/2008. Sezon 2008/2009 spędziła w Mediolanie gdzie współpracowała z wybitnym tenorem Raimundo Mettre. Dwukrotna stypendystka MKIDN - w tym prestiżowego stypendium „Młoda Polska” a także dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska. W 2010 r. nagrała pierwszą płytę solową „Pieśni i Piosnki” F. Chopina w nowej edycji prof.Ekiera - projekt zrealizowany w 200 rocznicę urodzin kompozytora był pierwszym nagraniem na rynku i obejmował także trasę koncertową w wielu krajach Europy. Artystka posiada niezwykle bogaty repertuar od wczesnego baroku aż po współczesne kompozycje także z obszaru muzyki filmowej. W 2013 roku rozpoczęła pracę nad nowym projektem z repertuarem poszerzonym o muzykę filmową a nawet piosenkę, w nowych, ciekawych aranżacjach. Współpraca z wybitnymi muzykami klasycznymi oraz jazzowymi o olbrzymim dorobku scenicznym i nagraniowym, doskonale harmonizuje z jej ciągłym dążeniem do rozwoju talentu i poszerzaniem swoich horyzontów oraz pozwala na eksperymentowanie głosem operowym i odkrywanie nowych brzmień łączących klasykę z lżejszym repertuarem.

Koncertowała w Polsce, Rosji, Niemczech, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii.

Paulina Martini, born in Gdynia, a pianist and singer, a graduate from the Gdańsk General Primary and Secondary Music School of the first and second degrees (in the piano class) and the Vocal and Acting Department of the Academy of Music in Gdańsk. In 2005, she was invited, as the only soprano from Poland, to do an internship at the Academy of Young Singers of the Mariinsky Theatre in St. Petersburg, where she was a soloist in the 2006/2007 and 2007/2008 seasons. She spent the 2008/2009 season in Milan where she collaborated with Raimundo Mettre, a renowned tenor. A two-time scholarship holder from the Ministry of Culture and National Heritage - including the prestigious "Young Poland" scholarship, as well as a two-time scholar of the Mayor of Gdańsk. In 2010, she recorded her first solo album called "Pieśni i Piosnki" (songs and tunes) by Frederic Chopin in a new arrangement by Prof. Ekier – a project, completed on the 200th anniversary of the composer's birth, was the first recording of this kind on the market featuring a concert tour held in many European countries. The artist has an extremely rich repertoire from early Baroque to contemporary compositions including film music. In 2013 she started working on a new project with pieces including film music and even popular songs in new and interesting arrangements. She collaborates with renowned classical and jazz musicians who have extensive stage and recording experience. The collaboration perfectly fits in with her ongoing quest to develop talent and broaden her horizons, and it allows her to experiment with the operatic voice and discover new sounds that combine classical music with a lighter repertoire.
She has given concerts in Poland, Russia, Germany, Slovakia, Italy, Spain, Finland, Sweden, Norway and Switzerland.