29 lipca w kościele pw. Najświętszej Rodziny przy Krupówkach wystąpił kolejny duet małżeński - Cellorganic w składzie Radosław i Renata Marzec. Wykonali oni kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Isaaca Albeniza oraz Franza Liszta.

Renata Marzec – Jest absolwentką Akademii Muzycznej w im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia ukończyła w 1990 roku w klasie wiolonczeli prof. Romana Sucheckiego. Pracę zawodową związała przede wszystkim ze swoją macierzystą uczelnią, w której prowadzi klasę wiolonczeli oraz zespoły kameralne.
Działalność koncertowa obejmuje kilkuletnią współpracę z Orkiestrą Kameralną Capella Bydgostiensis (lata 1993-1996) oraz regularne recitale solowe w kraju i za granicą. Od kilku lat koncertuje również z mężem organistą, prof. nazw dr hab. Radosławem Marcem współtworząc duet Cellorganic.
W latach 1999-2002 pełniła funkcję prodziekana, następnie dziekana (2002-2008), w latach 2008-2012 prodziekana , a od września 2012 r ponownie pełni funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.


Radosław Marzec - urodził się w Białymstoku w 1971 r. Studiował w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów prof. Piotra Grajtera, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem.
Umiejętności swoje doskonalił w Konserwatorium Muzycznym w Strasbourgu (Francja) w klasie organów prof. AndréStricker w ramach studiów podyplomowych zwieńczonych uzyskaniem „Diplôme de Specialisation d’orgue". W roku 2005 lubelskie wydawnictwo Polihymnia wydało jego książkę pod tytułem „Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych”.
W 2006 roku dokonał premierowej rejestracji na płycie, muzyki organowej Adama z Wągrowca.
Obecnie jest profesorem tytularnym pracującym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Występuje w kraju i za granicą solo, a także w duecie „Cellorganic” ze swoją żoną, wiolonczelistką Prof. Renatą Marzec.