Andrzej Chorosiński Ukończył z wyróżnieniem studia w warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie organów F. Rączkowskiego. Odbył też studia kompozytorskie pod kierunkiem T.Paciorkiewicza. Uczestniczył w kursie mistrzowskim prowadzonym przez Floor Peetersa w Belgii, otrzymał nagrodę specjalną na konkursie improwizacji organowej w Kilonii. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Izraelu, USA, Kanadzie, Australii , Korei Południowej i Japonii. Występował w Sali im. P.Czajkowskiego w Moskwie, Katedrze Notre Dame w Paryżu, King's College Chappel w Cambridge, Auli im. Pawła VI w Watykanie, Katedrze Św.Patryka w Nowym Jorku. Dokonał licznych nagrań radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. W 2003r.Związek Producentów Audio-Video przyznał tytuł "Podwójnej Platynowej Płyty" płycie CD nagranej w Bazylice w Licheniu. Jest autorem licznych autorskich transkrypcji utworów orkiestrowych na organy. Jest profesorem klas organów Uniwersytetu Muzycznego F.Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu.

************

Andrzej Chorosiński graduated with honours from the Academy of Music in Warsaw in the organ class of Feliks Rączkowski. He also completed composition studies under the direction of T. Paciorkiewicz. He participated in a master class conducted by Floor Peeters in Belgium. He received the special prize at an organ improvisation competition in Kiel. He has given concerts in nearly all European countries as well as in Israel, the USA, Canada, Australia, South Korea and Japan. He has performed in Piotr Czajkowski Hall in Moscow, Notre Dame Cathedral in Paris, King's College Chapel in Cambridge, Paul VI Audience Hall in Vatican, and Saint Patrick’s Cathedral in New York. He has made numerous radio and TV recordings both in Poland and abroad. In 2003 his CD which he recorded in the Basilica in Licheń was awarded double platinum status by the Polish Society of the Phonographic Industry (ZPAV). He is an author of a number of original transcripts of orchestra pieces for the organ. He is a professor teaching the organ class at the Fryderyk Chopin Music University in Warsaw, as well as teaching at the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław and in the Faculty of Pedagogy and Fine Arts at the Adam Mickiewicz University in Poznań.