Artur Szczerbinin - absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Przemyślu w klasie organów mgr. Daniela Prajznera. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Marcina Szelesta. Zdobył III nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym w Katowicach. Brał udział w kursach prowadzonych przez takich profesorów jak: Pieter van Dijk, Martin Schmeding, Stefan Engels, Hans-Jurgen Kaiser, Jaroslav Tuma, James Johnstone, Hayo Boerema.

************

Arthur Szczerbinin - a graduate of the Secondary Music School (2nd level) in Przemyśl, Poland in the organ class of Daniel Prajzner, MA. He is currently a student at the Academy of Music in Kraków perfecting his organ skills in the class of Prof. Marcin Szelest. He won the third prize at the 2nd International Organ Competition in Katowice. He has participated in courses run by such professors as Pieter van Dijk, Martin Schmeding, Stefan Engels, Hans-Jurgen Kaiser, Jaroslav Tuma, James Johnstone and Hayo Boerema.