Zespół Cup of Time powstał w 2008 roku z inicjatywy Ryszarda Borowskiego, cenionego flecisty, kompozytora i wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pragnął on stworzyć zespół wykonujący muzykę tzw. trzeciego nurtu, czyli połączenia muzyki klasycznej i jazzu. Udało się to zrealizować dzięki zderzeniu czterech indywidualności, muzyków daleko wykraczających poza ramy typowego odtwórstwa.
Cup of Time jest obecnie jedynym, stale działającym polskim zespołem wykonującym muzykę trzeciego nurtu, co nie oznacza ograniczania się jedynie do takiej stylistyki. Płyta "Muzyka na Europejskich Dworach" jest wynikiem zainteresowania artystów muzyką barokową i możliwością użycia w niej improwizacji. Ponadto zespół zrealizował spektakl poetycko-muzyczny "Odrobinę szczęścia...." oparty na polskich piosenkach międzywojennych.
Płyta „Cup of Time plays Namysłowski” wydana w 2014 roku przez firmę DUX zebrała bardzo dobre recenzje.
Cup of Time tworzą: flecista Ryszard Borowski, skrzypaczka Agnieszka Cypryk, akordeonista (bandoneon) Rafał Grząka oraz wiolonczelista – Krzysztof Lenczowski.

************

Cup of Time was founded in 2008 on the initiative of Ryszard Borowski, a renowned flutist, composer and lecturer at the Frederic Chopin University of Music in Warsaw. He wished to create a band performing music of the so-called third stream which combines classical music and jazz. This has been achieved thanks to a clash of four individuals – musicians reaching far beyond the framework of typical re-enactment.
Cup of Time is the only active Polish band now performing the music of the third stream, which does not mean limiting themselves to this style only. Their album called “Music in the European Courts” comes from the artists’ interest in baroque music and the possibility of using it in improvisation. In addition, the group has performed a poetic musical spectacle called “Odrobinę szczęścia...” (A little bit of happiness ..) based on the Polish interwar songs.
The album “Cup of Time plays Namyslowski” released in 2014 by DUX won excellent reviews.
Cup of Time members: Ryszard Borowski - flute, Agnieszka Cypryk - violin, Rafał Grząka - accordion (bandoneon) and Krzysztof Lenczowski - cello.