Ludmiła Gołub ukończyła Konserwatorium Moskiewskie im. Piotra Czajkowskiego w klasach fortepianu, klawesynu i organów u profesora L. Roizmana. Regularnie występuje w Moskwie i Petersburgu, uczestniczy w licznych międzynarodowych festiwalach. Koncertowała, m.in. w Wielkiej Brytanii, Czechach, Finlandii, Francji, Niemczech. Ludmiła Gołub dokonała licznych nagrań radiowych i telewizyjnych oraz płytowych dla firm: Chandos, Le ChantduMonde, Hyperion. Była głównym ekspertem ds. budowy nowych organów Klaisa w największej obecnie sali koncertowej Moskwy, tzw. Domu Muzyki, którego też jest pierwszą organistką. W roku 2002 otrzymała tytuł Zasłużonej Artystki Rosji.


Valeria Anfinogenova (fortepian, organy)
Zdobywca nagród na konkursach międzynarodowych i rosyjskich
Urodzona w Krasnojarsku
1988 – Ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Konserwatorium im. M. Glinki w Nowosybirsku
1994 – Ukończyła kurs podyplomowy w Państwowym Konserwatorium im. Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu
1995 – Solistka Sali Muzyki Organowej i Kameralnej w Soczi
1997 – Solistka i dyrektor artystyczny w Sali Muzyki Organowej
2010 – Solista i dyrektor artystyczny Towarzystwa Filharmonicznego w Soczi
Brała udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych we Włoszech, Niemczech, Estonii, Armenii i na Ukrainie.
Ważne miejsce w repertuarze Anfinogenovej zajmują programy duetów na organy i fortepian, w których podczas występów towarzyszy jej znana rosyjska organistka Ludmiła Gołub. V. Anfinogenova jest stałym dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Konkursu Wokalistów Rosyjskich im. Walerii Barsowej odbywającym się co roku w Soczi.


************

Ludmila Golub – graduated from the Tchaikovsky Moscow State Conservatory in piano, harpsichord and organ taught by Professor L. Roizman. She regularly performs in Moscow and St. Petersburg and participates in numerous international festivals. She has given concerts in such countries as the UK, the Czech Republic, Finland, France and Germany. Ludmila Golub has made numerous recordings for radio, television and record labels such as Chandos, Le Chant du Monde, Hyperion. She was the main expert in the construction of the new Klais organ in the largest concert hall in Moscow now, the so called House of Music where she is the first organist. In 2002 he received the honorary title of Honoured Artist of Russian Federation.


Valeria Anfinogenova
(piano, organ)
Prize Holder of International and Russian Competitions
Born in Krasnoyarsk.
1988 – Graduated with honor Glinka Novosibirsk State Conservatory
1994 – Graduated Assistance Training Course at Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory
1995 – Soloist of Organ and Chamber music hall in Sochi
1997 – Soloist and art director of Organ hall
2010 – Soloist and art-director of Sochi Philharmonic Society
Participated at International Music Festivals in Italy, Germany, Estonia, Armenia, Ukraine.
A great place of Anfinogenova`s repertoire is paid to programmes of duets for organ and piano that list Valeria Anfinogenova`s performances including famous Russian organ player Liudmila Golub. V. Anfinogenova is a permanent Art Director of International Festival of Organ Music and Valeria Barsova Russian Vocalist Competition annually held in Sochi.