Dumitru Harea jest absolwentem szkoły muzycznej w Orhei (1985) i Liceum Muzycznego w Tiraspolu (1990). Studiował w Akademii Muzycznej w Kiszyniowie w klasie fletni pana u znanego i cenionego w Mołdawii i Rumunii prof. Iona Negura. W trakcie studiów pracował w Szkole Muzycznej ucząc gry na fletni pana. W tym czasie był również członkiem orkiestry ludowej „Martisor”, koncertując wraz z nią nie tylko w Mołdawii, ale także w Rumunii, na Łotwie i w innych państwach Europy. Muzyk, oprócz doskonale opracowanych, popularnych i znanych utworów muzyki klasycznej, ma w swoim repertuarze również znane przeboje światowej muzyki rozrywkowej oraz utwory typowej rumuńskiej, mołdawskiej i ukraińskiej muzyki ludowej. W 2001 roku wydał swoją solową płytę pt. „Muzyka Duszy“. Płyta zawiera utwory klasyczne wykonywane na fletnię pana z towarzyszeniem organów. Artysta współpracuje z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Filharmonią Bałtycką i Jeleniogórską oraz z Akademią Muzyczną w Poznaniu. Koncertuje w Polsce, Niemczech, we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Finlandii i Szwecji. W roku 2003 roku został współtwórcą zespołu „Karpatia”, z którym występował do 2007 roku. W 2007 roku założył „Besarabia”, z którym wykonuje muzykę ze swoich stron ojczystych, to jest Mołdawii i Rumunii. Od 2009 roku prowadzi ogólnopolskie warsztaty gry na fletni pana, które odbywają się w Bielsko-Białej, a od 2011 roku prowadzi w Lesznie sekcję fletni pana.

************

Dumitru Harea – After graduating from the Music School in Orhei (1985) and the Secondary Music School in Tiraspol (1990), he began his studies at the Academy of Music in Chișinău in the pan flute class of Prof. Ion Negura, a well-known and respected teacher in Moldova and Romania. During his studies, he was working as a pan flute teacher in a music school. Meanwhile he was also a member of a folk band called "Martisor" playing concerts not only in Moldova, but also in Romania, Latvia and other European countries. Apart from brilliantly arranged, popular and famous classical music, his repertoire features world famous popular music hits as well as typical Romanian, Moldovan and Ukrainian folk music. In 2001, he released his solo album entitled “Muzyka Duszy” (Music of the Soul). The record contains classical songs performed on the pan flute with organ accompaniment. The artist collaborates with the Museum of Musical Instruments in Poznan, the Polish Baltic Philharmonic, the Philharmonic in Jelenia Góra and the Academy of Music in Poznań. He gives concerts in Poland, Germany, Italy, UK, Russia, Finland and Sweden. In 2003, he co-founded the group called “Karpatia” with whom he performed until 2007. In 2007 he formed "Bessarabia" which performs the music of his homeland, that is, Moldova and Romania. Since 2009 he has been running nationwide pan flute workshops which take place in Bielsko-Biala, and since 2011 he has run the pan flute section in Leszno.