Jakub Garbacz - organista, producent muzyczny i realizator dźwięku. Urodzony w 1975 roku w Kielcach, W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem studia w klasie organów prof. Mirosława Pietkiewicza w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a w 2011 roku studia podyplomowe w zakresie realizacji dźwięku.
Aktualnie pełni funkcję pierwszego organisty Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. Sprawuje kierownictwo artystyczne nad organizowanym przez Fundację „Carpe Diem” cyklem koncertów „Katedralne Wieczory Muzyczne” oraz „Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej”. Jakub Garbacz prowadzi studio nagraniowe muzyki klasycznej i wydawnictwo płytowe.

Joanna Woszczyk-Garbacz - urodzona w Warszawie w roku 1977. W roku 2001 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie fletu prof. Antoniego Wierzbińskiego. W roku 2009 uzyskała tytuł doktora sztuki w zakresie gry na flecie.
Laureatka wielu konkursów fletowych. Obecnie koncertuje solo, oraz w Duo Consonantes z mężem Jakubem Garbaczem (organy), a także w różnych zespołach kameralnych. Występowała na większości festiwali muzycznych w kraju oraz poza jego granicami. Jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

************

Jakub Garbacz - an organist, music producer and sound engineer. Born in 1975 in Kielce. In 2000 he graduated with honours from the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź in the organ class of Prof. Mirosław Piętkiewicz. In 2011 he completed postgraduate studies in sound engineering.
He currently works as the main organist at the Archcathedral Basilica of St. Stanisław Kostka in Łódź. He is the artistic supervisor of the concert cycle organized by the Carpe Diem Foundation entitled “The Cathedral Music Evenings” and “The Days of Organ and Chamber Music in Łódź Archcathedral”. He runs a classical music recording studio and record publishing house.

Joanna Woszczyk–Garbacz - born in Warsaw in 1977. In 2001 she graduated with honours from the Academy of Music in Łódź in the flute class of Prof. Antoni Wierzbiński and in 2009 she received a doctoral degree in flute performance.
A winner of many flute competitions. She currently gives solo concerts and in Duo Consonantes alongside her husband Jakub Garbacz (organ) as well as in various chamber ensembles. She has performed at most of the festivals in Poland and abroad. She works at the Academy of Music in Łódź and the Arthur Rubinstein Philharmonic in Łódź.