Elżbieta Karolak ukończyła szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu Aleksandry Utrecht i Marii Służewskiej-Linette. Jest absolwentką organów w klasie Romualda Sroczyńskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu, prowadzi klasę organów w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Poznaniu i Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, jest pedagogiem Państwowego Liceum Muzycznego im. M. Karłowicza w Poznaniu. W 1991 roku ukończyła przewód kwalifikacyjny I stopnia w zakresie gry na organach w Akademii Muzycznej w Krakowie. Brała udział w kursach mistrzowskich w Pradze u Milana Slechty i w St. Donat u Marie-Clair Alain. Koncertowała, m.in.: na Bydgoskim Festiwalu Muzycznym (1983, 1986), Poznańskiej Wiośnie Muzycznej (1986), Słupskich Dniach Muzyki Organowej i Kameralnej (1988), Dominikańskich Koncertach Organowych w Gdańsku (1989, 1990), Festiwalu Organowym w Rydze (1989), Moguncji (1988), Kamieniu Pomorskim (1993), Frederiksborg (1988, 1992) oraz w Danii, Szwecji, Rosji, Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii. Współpracuje z Orkiestrą Państwowej Filharmonii w Poznaniu, orkiestrami kameralnymi „Amadeus“ i „Sinfonia Varsovia“, Poznańskim Chórem Katedralnym oraz Krajowym Biurem Koncertowym w Warszawie. Prowadziła seminarium z zakresu interpretacji muzyki organowej na Wydziale Muzyki Kościelnej Uniwersytetu w Moguncji. Działalność koncertowa Elżbiety Karolak obejmuje występy z recitalami solowymi i koncertami kameralnymi z wokalistami i instrumentalistami.

************

Elżbieta Karolak completed primary and secondary music schools in the piano class of Aleksandra Utrecht and Maria Służewska-Linette and graduated from the Academy of Music in Poznań in the organ class of Romuald Sroczyński. She is a professor at the Academy of Music in Poznań and teaches the organ at the Fryderyk Chopin State Secondary Music School in Poznań and the Complex of Music Schools in Poznań. She is also a teacher at the State Music High School in Poznań. In 1991 she completed the first degree qualification in the organ at the Academy of Music in Kraków. She has participated in master classes in Prague run by Milan Slechta and in Saint Donat taught by Marie-Claire Alain. She performed at such events as Bydgoszcz Music Festival (1983, 1986), Poznań Musical Spring (1986), Słupsk Festival of Organ and Chamber Music (1988), the organ concerts of the Gdańsk Music Festival (1989, 1990), Organ Music Festival in Riga (1989), and at concerts in Mainz (1988), Kamień Pomorski (1993), Frederiksborg (1988, 1992). She has given concerts in countries such as Denmark, Sweden, Russia, Spain, France, Belgium and the Netherlands. She collaborates with the Poznań Philharmonic Orchestra, "Amadeus" and "Sinfonia Varsovia" chamber orchestras, the Poznań Cathedral Choir and the National Concert Agency in Warsaw. She delivered a seminar on the interpretation of organ music at the Department of Church Music at the University of Mainz. Her performances also include solo recitals and chamber music concerts given alongside singers and instrumentalists.