Hana Bartošová należy do grona najwybitniejszych czeskich organistów i propagatorów muzyki czeskiej za granicą. Grę na organach studiowała w brneńskim konserwatorium w klasie Prof. Josefa Pukla oraz w Akademii Muzycznej Janáčka w Brnie w klasie Prof. Aleny Veselá. W czasie studiów brała udział w wielu konkursach krajowych i zagranicznych, niejednokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia. Swoje umiejętności doskonaliła uczestnicząc w kursach mistrzowskich prowadzonych przez światowej klasy organistów i nauczycieli, takich jak: Flor Peeters, Luigi Celeghin, Michael Schneider czy Gaston Litaize.
Regularnie występuje na prestiżowych festiwalach w kraju i zagranicą. Koncertowała w licznych krajach europejskich, a także w Rosji i USA. Występuje wraz z różnymi solistami i zespołami, jak również nagrywa dla czeskich i zagranicznych stacji radiowych i telewizyjnych oraz dokonuje nagrań płytowych. Jako nauczyciel zajmuje się edukacją młodych organistów i jest stałym członkiem jury różnych konkursów. Jest także dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Brnie.


************

Hana Bartošová is among the most eminent Czech organists and propagators of Czech music abroad. She studied organ at the Brno conservatory in the class of Prof. Josef Pukl and at the Janáček Academy of Music in Brno in the class of Prof. Alena Veselá. During her studies she participated in many national and international competitions where she received several prizes and awards. She extended her education by participating in master classes with some of the world’s master organists and teachers: Flor Peeters, Luigi Celeghin, Michael Schneider and Gaston Litaize.
Ms. Bartosova frequently performs at prestigious festivals in her country as well as abroad. She has presented concerts throughout Europe, Russia and the USA. She performs with various soloists and ensembles, records for Czech and foreign radio and television companies and on CDs. As a teacher, she devotes her time to young organists and is a regular member of various competition juries. She is also Artistic Director of the International Organ Festival in Brno.