Jan Bokszczanin, organista, pedagog. W 2000 roku ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Joachima Grubicha. W późniejszych latach był stypendystą doktoranckim w University of North Texas (USA), gdzie studiował pod kierunkiem wybitnego pedagoga prof. Jesse E. Eschbacha (absolwenta klas mistrzowskich Marie Claire Alain oraz Marie Madeleine Durufle). Odbywał także zajęcia z Zespołu Kameralnego i Praktyki Gry Barokowej pod kierunkiem prof. Lenory McCroskey (studentki Gustava Leonhardta).
Jan Bokszczanin nagrał piętnaście płyt CD z muzyką organową dla renomowanych wytwórni płytowych, a w 2012 roku nakładem wydawnictwa POLIHYMNIA ukazała się jego monografia – „Główne tendencje rosyjskiej i radzieckiej muzyki organowej”.
Regularnie koncertuje w Polsce, większości krajów Europy oraz Azerbajdżanie, Rosji i USA.
Jan Bokszczanin pełni funkcję adiunkta na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (filia Białystok).

************

Jan Bokszczanin, an organist and teacher. In 2000 he graduated from the Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw in the class of Prof. Joachim Grubich. Subsequently, he was a doctoral grant holder at the University of North Texas (USA) where he studied under the supervision of Professor Jesse E. Eschbach (a graduate of master classes of Marie Claire Alain and Marie Madeleine Durufle). He also had classes in Chamber Ensemble and Baroque Performance Practice under the guidance of Prof. Lenora McCroskey (a student of Gustav Leonhardt).
Jan Bokszczanin has recorded fifteen records containing organ music for renowned record labels, and in 2012 the publishing house POLIHYMNIA published his monograph entitled “Główne tendencje rosyjskiej radzieckiej muzyki organowej” (The main trends of the Russian and Soviet organ music).
He regularly gives concerts in Poland, most of Europe and Azerbaijan, Russia and the United States. Jan Bokszczanin serves as assistant professor at the Frederic Chopin University of Music (a branch in Białystok).