Joanna Radziszewska urodzona 12.05.1990 r w Krakowie. W roku 2014 ukończyła z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie koncertuje w Polsce i poza jej granicami z wieloma zespołami muzyki dawnej m.in.: Capellą Cracoviensis, {oh!} Orkiestrą Historyczną,Cappellą Viridimontana, OCTAVA Ensemble, „Risonanza”, z zespołem muzyki dawnej „Parnassos”. Do repertuaru sopranistki należą liczne dzieła doby renesansu, baroku, klasycyzmu a także epok późniejszych. Artystka zajmuje się również wykonawstwem muzyki filmowej i współczesnej. Miała okazję współpracować przy okazji koncertów lub kursów wokalnych z takimi pedagogami jak: Marek Rzepka, Ryszard Karczykowski, Piotr Kusiewicz, Jagna Sokorska, Maria Skiba, Marcin Szelest, Paul Eswood, Vincent Dumestr, Joshua Rifkin, Stefanie True, Robert Hollingworth, Gillian Webster-Ashcroft.

************

Joanna Radziszewska, born 12 May 1990 in Kraków, graduated with honours from the Academy of Music in Krakow in 2014. She performs in Poland and abroad with many early music ensembles, including Capella Cracoviensis, the {Oh!} Orkierstra Historyczna, Cappella Viridimontana, OCTAVA Ensemble, "Risonanza", the early music ensemble "Parnassos". The soprano singer’s repertoire includes numerous works of Renaissance, Baroque, Classicism and later epochs. She is also involved in performing movie and contemporary music. During concerts and vocal courses she had the opportunity to collaborate with teachers such as Marek Rzepka, Ryszard Karczykowski, Piotr Kusiewicz, Jagna Sokorska, Maria Skiba, Marcin Szelest, Paul Esswood, Vincent Dumestre, Joshua Rifkin, Stefanie True, Robert Hollingworth, Gillian Webster-Ashcroft.