Maciej Banek – ukończył PLM w Rzeszowie, a następnie Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy (dyplom z wyróżnieniem, 2004). W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na wydziale instrumentalnym AM w Krakowie w klasie organów prof. Dariusza Bąkowskiego-Kois.
Brał udział w licznych kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej (m. in. pod kierunkiem G. Boveta, J. E. Kooimana, J. Laukvika, D. Rotha).
Obecnie jest organistą w kościele św. Stanisława BM w Krakowie a także wykładowcą klasy organów w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej oraz Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Koncertuje w kraju oraz za granicą. (USA)

**********

Maciej Banek - graduated from the State Secondary School of Music in Rzeszow, and then the Academy of Music in Krakow where he studied organ in the class of Prof. Miroslawa Semeniuk-Podraza (diploma with honours, 2004). In 2010 he completed postgraduate studies at the Instrumental Department of the Academy of Music in Kraków in the organ class run by Dariusz Bąkowski-Kois.

He has participated in numerous master classes on the interpretation of organ music (including courses by G. Bovet, J.E. Kooiman, J. Laukvik, D. Roth)

He is currently an organist at the Church of St. Stanislaus Bishop and Martyr in Kraków and a teacher of the organ at the Inter-University Institute of Church Music and the Cardinal Franciszek Macharski Archdiocesan School of Music in Kraków. He gives concerts in Poland and abroad (USA).