Mario Ciferri – włoski multiinstrumentalista - organista, pianista, klawesynista, dyrygent i kompozytor - ukończył konserwatoria muzyczne w Pesaro, Bolonii i Rzymie. Jest laureatem konkursów organowych w Wenecji i Olonie. Koncertuje jako organista, pianista, klawesynista i dyrygent, nagrywa dla telewizji i radia. Występuje w całej Europie. Wielokrotnie wykonywał koncerty inauguracyjne po rekonstrukcji zabytkowych organów we Włoszech. Jego repertuar obejmuje kompozycje wszystkich epok muzycznych. Jako dyrygent oraz jako solista współpracuje z wieloma orkiestrami, m.in.: Orkiestrą Symfoniczną z Pesaro, The Virtuosos of Bucarest, Orkiestrą „D. Alaleona”, Orkiestrą Kameralną z Marche. Jest organistą tytularnym katedry w Porto San Giorgio i wykładowcą Konserwatorium Muzycznego w Monopoli, założycielem i dyrygentem zespołu wokalnego „Vox Poetica Ensamble”.

*********

Mario Ciferri - Italian multi-instrumentalist, organist, pianist, harpsichordist, conductor and composer; graduated from music conservatories in Pesaro, Bologna and Rome; a winner of organ competitions in Venice and Oligate Olona. He performs as an organist, pianist, harpsichordist and conductor; records for television and radio. He gives with concerts throughout Europe. He often performed inaugural concerts on newly reconstructed historic organs in Italy. His repertoire includes compositions of all music eras. As a conductor and as a soloist he collaborates with many orchestras including the Pesaro Symphony Orchestra, the Virtuosos of Bucarest, the Orchestra "D. Alaleona", the Chamber Orchestra of Marche. He is a titular organist of the Cathedral in Porto San Giorgio and a lecturer at the Conservatory of Music in Monopoli, and a founder and conductor of the vocal group “Vox Poetica Ensemble”.