Renata Marzec – Jest absolwentką Akademii Muzycznej w im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia ukończyła w 1990 roku w klasie wiolonczeli prof. Romana Sucheckiego. Pracę zawodową związała przede wszystkim ze swoją macierzystą uczelnią, w której prowadzi klasę wiolonczeli oraz zespoły kameralne.
Działalność koncertowa obejmuje kilkuletnią współpracę z Orkiestrą Kameralną Capella Bydgostiensis (lata 1993-1996) oraz regularne recitale solowe w kraju i za granicą. Od kilku lat koncertuje również z mężem organistą, prof. nazw dr hab. Radosławem Marcem współtworząc duet Cellorganic.
W latach 1999-2002 pełniła funkcję prodziekana, następnie dziekana (2002-2008), w latach 2008-2012 prodziekana , a od września 2012 r ponownie pełni funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.


Radosław Marzec - urodził się w Białymstoku w 1971 r. Studiował w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów prof. Piotra Grajtera, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem.
Umiejętności swoje doskonalił w Konserwatorium Muzycznym w Strasbourgu (Francja) w klasie organów prof. AndréStricker w ramach studiów podyplomowych zwieńczonych uzyskaniem „Diplôme de Specialisation d’orgue".
W roku 2005 lubelskie wydawnictwo Polihymnia wydało jego książkę pod tytułem „Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych”.
W 2006 roku dokonał premierowej rejestracji na płycie, muzyki organowej Adama z Wągrowca.
Obecnie jest profesorem tytularnym pracującym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Występuje w kraju i za granicą solo, a także w duecie „Cellorganic” ze swoją żoną, wiolonczelistką Prof. Renatą Marzec.


************


Renata Marzec - a graduate of the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz, Poland in 1990 in the cello class of Prof. Roman Suchecki. Her professional career has been primarily connected with her parent institution where she teaches the cello and chamber music ensembles.
She performed at concerts from 1993 to 1996 alongside the Capella Bydgostiensis Chamber Orchestra and has also given regular solo recitals in Poland and abroad. For several years, she has also been performing with her husband, Prof. Radosław Marzec, an organist, in a duo called Cellorganic.
She has served as deputy dean (1999-2002, 2008-2012) and dean (2002-2008, 2012- ) of the Instrumental Studies Department at the Academy of Music in Bydgoszcz.


Radosław Marzec - born in Białystok, Poland in 1971, studied at the the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz, Poland in the organ class of Prof. Piotr Grajter, from where he graduated with honours.
He honed his skills duringpostgraduate studies at the Music Conservatory in Strasbourg (France) in the organ class run by Prof. André Stricker, obtaining a "Diplôme de Specialisation d'orgue".
In 2005,Polihymnia, a Lublin publishing house, published his book entitled “Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych”(The interpretation of the organ works of Johann Sebastian Bach in the light of eighteenth-century sources).
In 2006 his premiere recording of organ music by Adam of Wągrowiec was released.
He is currently a full professor working at the Instrumental Studies Department of the Academy of Music in Bydgoszcz, northern Poland.
He performs music at home and abroad, both solo and in a duo called “Cellorganic” with his wife Prof. Renata Marzec, a cellist.