Schola Gregoriańska Katedry Wawelskiej została założona w 2014 roku jako odpowiedź na prośbę Ks. Kard. Stanisława Dziwisza skierowaną do muzyków katedry w dniu swojego ingresu 1 kwietnia 2006 roku o odnowę życia muzycznego tego miejsca. Ideą zespołu jest przywrócenie krakowskiej katedrze wielowiekowej tradycji śpiewu gregoriańskiego sięgającej już II poł. XI wieku. Scholę można usłyszeć podczas niedzielnych mszy łacińskich. Jak dotąd zespół brał udział w obchodach 20 rocznicy przekazania przez Karolinę Lanckorońską Zamkowi Królewskiemu na Wawelu kolekcji malarstwa włoskiego oraz w 27 Międzynarodowym Festiwalu Kompozytorów Krakowskich. 

Skład zespołu tworzą profesjonalni śpiewacy od lat związani z życiem muzycznym Katedry Wawelskiej:
Kajetan Biernat
Paweł Fundament
Maciej Michalik
Marcin Wasilewski-Kruk – kierownictwo artystyczne


**********

The Schola Gregoriana of the Wawel Cathedral was founded in 2014 in response to the request for music renewal at the cathedral which Cardinal Stanisław Dziwisz addressed to the musicians on the day of his appointment as Archbishop of Kraków on 1st April 2006. The intention of the ensemble is to restore the centuries-old tradition of Gregorian singing dating back to the second half of the 11th century. You can hear the Schola singing during the Sunday Mass held in Latin. So far the group has participated in the celebrations of the 20th anniversary of the donation of Italian paintings to the Wawel Royal Castle by Karolina Lanckorońska as well as in the 27th International Festival of Cracow Composers.

The band members are professional singers who have been involved in the musical life of the Wawel Cathedral for years including:
Kajetan Biernat
Paweł Fundament
Maciej Michalik
Marcin Wasilewski-Kruk – Artistic Director