Agnieszka Banaszek - jest studentką II roku Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie oboju prof. Marka Mleczko. Ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie. W 2011 roku była stypendystką Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia artystyczne. Uczestniczyła w wielu festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą (m.in. European Music Festival w Neerpelt, Szalone Dni Muzyki w Warszawie). W czasie studiów brała czynny udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez znanych oboistów, takich jak: Emanuel Abbühl (London Symphony Orchestra), Vilem Veverka (Brno Philharmonic Orchestra).

Hubert Skóra – oboista. Absolwent Zespołu Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach w klasie oboju mgr Andrzeja Łukaszka (2013r). Ukończył w 2012 studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Laureat i uczestnik Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów. Obecnie absolwent studiów licencjackich w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie oboju prof. Marka Mleczki. Współpracował z Polsko – Niemiecką Młodą Filharmonią (2007r), Filharmonią Świętokrzyską (2010 – 2012r) i Filharmonią Krakowską (2015r). W latach 2011 – 2013 wraz z chórem kameralnym brał udział w nagraniach programów rozrywkowych dla TVP 2.


Dawid Szot - naukę gry na oboju rozpoczął w 2005 roku w Szkole Muzycznej I st. w Nowym Sączu,
kontynuując w POSM w Krakowie w klasie Pawła Nyklewicza. W tym czasie uczestniczył
w przesluchaniach Makroregionalnych dla Szkoł Muzycznych w Nowym Targu, brał kilkakrotnie
udzial w Kursach Interpretacji Muzyki w Nowym Sączu, jest uczestnikiem Ogólnopolskich
Przesłuchań Szkół Muzycznych w Warszawie. W 2014 roku brał udział w Konkursie Obojowym
w Łodzi. Ponadto uczestniczy w różnych projektach muzycznych, koncertuje z różnymi orkiestrami. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Jerzego Kotyczki oraz ad. Maksymilana Lipienia.

***********

Agnieszka Banaszek is a second-year student at the Instrument Department of the Academy of Music in Kraków in the oboe class of Prof. Marek Mleczko. She graduated from the Tadeusz Szeligowski Secondary Music School (second level) in Lublin. In 2011, she received a scholarship from the Mayor of Lublin for her outstanding artistic achievements. She has participated in many music festivals in Poland and abroad, including the European Music Festival in Neerpelt (Belgium), the Crazy Days of Music [Szalone Dni Muzyki] in Warsaw. During her studies she took an active part in master classes led by famous oboists such as Emanuel Abbühl (London Symphony Orchestra), and Vilem Veverka (Brno Philharmonic Orchestra).

Hubert Skóra – an oboist, a graduate of the Ludomir Różycki Music School in Kielce in the oboe class of Andrzej Łukaszek, MA (2013). In 2012 he completed his master's degree studies at the Faculty of Education and Arts of the Jan Kochanowski University in Kielce. A winner of and participant in national and international competitions, a graduate of undergraduate studies at the Academy of Music in Kraków in the oboe class led by Prof. Marek Mleczko. He has performed with the Polish-German Young Philharmonic Orchestra (2007), the Świętokrzyska Philharmonic Orchestra (2010 - 2012) and the Kraków Philharmonic Orchestra (2015). From 2011 to 2013 he performed, alongside a chamber choir, in the recording of entertainment programmes for the TVP2 television channel.

David Szot - he started studying the oboe in 2005 at Primary Music School (1st level) in Nowy Sącz and continued in the Secondary Music School in Kraków in the class of Paweł Nyklewicz. During that time he participated in regional auditions for music school students in Nowy Targ. On several occasions he took part in Courses in Music Interpretation in Nowy Sącz and participated in the Polish National Auditions for Music Schools in Warsaw. In 2014 he entered an oboe competition in Łódź. In addition, he is active in varied music projects and performs with various orchestras. Currently, he is a student of the Academy of Music in Krakow in the class led by Prof. Jerzy Kotyczka and assistant professor Maksymilian Lipień.