Łucja Czarnecka - doskonaliła swoje umiejętności wokalne na licznych Kursach mistrzowskich w kraju i za granicą.
„Jej piękny i krystaliczny głos budzi zachwyt, a interpretacje porywają świeżością i niezwykłą ekspresją.”- ks. Prof. Tadeusz Przybylski.
W 2009 uzyskała tytuł doktora habilitowanego Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.
Prowadzi działalność pedagogiczną jest profesorem PWST w Krakowie i na Wydziale Aktor Teatru Tańca w Bytomiu. Twórca autorskiego programu Laboratorium głosu dla potrzeb PWST.
Koncertuje z powodzeniem, występując na wielu prestiżowych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą min. Litwa, Ukraina, Słowacja, Niemcy, Austria, Francja, Holandia, Belgia, Włochy, USA, Kanada i Polska .
Autorka książki „Karłowicz Pieśni. Zaduma nad zagadką miłości i śmierci” (PWST Kraków 2007).

************

Łucja Czarnecka - she perfected her vocal skills at numerous master courses in Poland and abroad.
"Her beautiful crystalline voice is greatly admired, and interpretations sparkle with freshness and extraordinary expression" Prof. Tadeusz Przybylski.
In 2009 she obtained a postdoctoral degree at the University of Music in Warsaw.
She is a professor at the Academy of Dramatic Arts (PWST) in Kraków and in the Faculty “Actor of Dance Theatre” in Bytom. She has developed her original program of “Voice Laboratory” for the Academy of Dramatic Arts”
He successfully performs at numerous prestigious music festivals in Poland and abroad, including Lithuania, Ukraine, Slovakia, Germany, Austria, France, Netherlands, Belgium, Italy, USA, Canada and Poland.
She is the author of the book “Karłowicz Pieśni. Zaduma nad zagadką miłości i śmierci “ (Karłowicz – Songs. Meditation on the mystery of love and death) (Academy of Dramatic Arts, Kraków, 2007).