Warszawski Duet Akordeonowy

Piotr Kopietz - muzyk (akordeon, bandoneon, akordina), aranżer i kompozytor - jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie akordeonu prof. Klaudiusza Barana. Swoje umiejętności wykonawcze doskonalił podczas studiów w Universitätfür Musik unddarstellende Kunst Graz w Austrii w klasie prof. JanneRättyä, a także uczestniczył w wielu mistrzowskich kursach muzycznych. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do grona kilku muzyków w Polsce grających na narodowym instrumencie argentyńskim bandoneonie oraz jest jedynym w Polsce artystą koncertującym na francuskiej akordinie. Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Koncertuje solo, w zespołach kameralnych oraz z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych w Polsce, Austrii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, na Litwie. Jako muzyk sesyjny nagrywa muzykę klasyczną i rozrywkową dla radia, telewizji, teatru i filmu.


Jacek Małachowski – muzyk, pedagog - jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie akordeonu. Swoje umiejętności doskonaliłna Międzynarodowych Kursach Interpretacji Muzycznej. Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych, dwukrotnym Stypendystą Prezesa Rady Ministrów i fundacji „J & S Pro Bono Poloniae”. Współpracuje z Filharmonią Narodową i współtworzy kilku zespołów kameralnych.


************

Warszawski Duet Akordeonowy (Warsaw Accordion Duo)


Piotr Kopietz - musician (accordion, bandoneón, accordina), arranger and composer; a graduate of the Frederic Chopin Music Academy in Warsaw in the accordion class of Professor Klaudiusz Baran (2008). He honed his skills while studying at the Universität für Musik und darstellende Kunst Graz in Austria (class of Professor Janne Rättyä) and also by participating in many master classes. He also completed postgraduate studies in the field of cultural management at the Faculty of Management (University of Warsaw). He is among a few musicians in Poland playing the national instrument of Argentina: bandoneón, and the only artist in Poland playing the French accordina. He is a winner of numerous Polish and international music competitions. He performs solo, with chamber music ensembles and accompanied by symphony orchestras in Poland and abroad – Austria, Czech Republic, Germany, Italy, United Kingdom, Lithuania. As a session musician, her records classical and popular music for radio, television, theatre and film.


Jacek Malachowski - musician, teacher – a graduate of the Frederic Chopin Music Academy in Warsaw in the class of accordion. He perfected his skills at international courses of music interpretation. He is a winner of national and international music competitions and a two-time scholarship holder sponsored by the Prime Minister and the J & S Pro Bono Poloniae foundation. He collaborates with the National Philharmonic and is a member of several chamber music ensembles.