Andreas Boltz - absolwent Musikhochschule w Würzburgu w klasie prof. G. Kaunzingera. Dalsze studia odbywał u wybitnych pedagogów (D. Roth, G. Bovet, J. Laukvik - organy, G. Wilson - klawesyn, Z. Gárdonyi - kompozycja). W latach 1993-2011 pełnił funkcję kantora regionalnego biskupstwa Mainz w Darmstadt oraz wykładał jako docent grę organową i dyrygenturę chóralną w Instytucie Muzyki Kościelnej w Mainz.

Regularnie koncertuje w Niemczech i wielu krajach europejskich. Jako organista i dyrygent dokonał licznych nagrań radiowych. W 1995 r. założył chór kameralny Vocalensemble Darmstadt. Duże znaczenie w działalności artysty ma twórczość kompozytorska, która oprócz muzyki organowej i chóralnej obejmuje również dzieła sceniczne. W 1992 r. otrzymał nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Triest (Włochy). Obecnie pełni funkcję organisty i dyrektora muzycznego katedry św. Bartłomieja we Frankfurcie nad Menem.