Daniel Zaretsky - w 1989 r. ukończył studia w Konserwatorium Muzycznym w Leningradzie (fortepian, organy) oraz w 1993 r. w Akademii Muzycznej w Helsinkach (organy u prof. K. Jussila - dyplom z odznaczeniem). Od 1988 r. koncertuje w większości krajów świata (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Włochy, Holandia, kraje skandynawskie, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Izrael, USA, Ameryka Płd). Brał udział w kursach mistrzowskich (G. Bovet, M.-C. Alain, L. Lohmann, J.Laukvik, D. Roth, J. Guillou, H. Vogel, M. Radulescu, H. Fagius, P.

Kee). Jest laureatem nagród i wyróżnień na międzynarodowych konkursach organowych (Rosja, Niemcy, Włochy, Finlandia). Nagrywa dla radia i telewizji wielu krajów, dokonuje także nagrań CD, jest jurorem konkursów organowych. Jest profesorem Uniwersytetu i Konserwatorium w Petersburgu oraz pierwszym organistą tamtejszej filharmonii.