Jarosław Tarnawski - poznański organista i pedagog, doktor sztuk muzycznych. W latach 1999-2004 odbył studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w klasie prof. Elżbiety Karolak. W latach 2005-2008 studiował na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego. W roku 2012 ukończył studia w Musikhochschule Lübeck w klasie prof. Arvida Gasta, natomiast w 2016 studia solistyczne (Konzertexamen) w Hochschule für Musik w Detmold pod kierunkiem prof. Martina Sandera. Od 2006 roku jest pracownikiem artystycznym poznańskiej Akademii Muzycznej (obecnie adiunktem). Odbył liczne kursy mistrzowskie u takich organistów jak: Olivier Latry, Wolfgang Zerer, Michael Radulescu, Bine Bryndorf, Martin Haselböck, Susan Landale.

Jako wykonawca interesuje się żywo szczególnie muzyką niemiecką okresu romantyzmu. Prowadzi aktywne życie koncertowe – gościł na wielu festiwalach w Polsce i poza jej granicami, a od 2012 roku koncertuje również w duo organowym ze swoją żoną, Agnieszką Tarnawską.

Jest laureatem nagród na licznych konkursach organowych: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (wyróżnienie), Międzynarodowy Konkurs im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu (2000 - wyróżnienie), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Brnie (2002 – wyróżnienie), Międzynarodowy Konkurs Organowy Westfalen-Lippe w Bochum (2005 – 2. nagroda), Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Kurta Bosslera w Heidelbergu (2011 – 2. nagroda), Międzynarodowy Konkurs Organowy
Schramberger Eberhard Friedrich Walcker Preis 2012 (2. nagroda).

Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dwukrotnie), jak również niemieckiej fundacji Possehl-Stiftung.

Jego wychowankowie – studenci klasy organów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego mają na swoim koncie liczne nagrody na konkursach organowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.