Józef Łukasz - ur. 17 kwietnia 1991 r. w Nowym Targu. Syn Józefa - długoletniego organisty w parafii pw. św. Marcina w Krempachach i Zofii - nauczycielki Historii w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach. Naukę muzyki rozpoczął w 2000 r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Targu, w klasie fortepianu mgr Grażyny Święchowicz. Po pięciu latach, w roku 2005 rozpoczął naukę w klasie organów mgr Tomasza Gronkowskiego. Duży wpływ na podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia miał ojciec, który od dziecka przekazywał mu podstawowe tajniki muzycznej wiedzy i zainteresował go królewskim instrumentem. Od 2011 roku kontynuował naukę gry na organach w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, w klasie organów dra Marka Wolaka. Instytut ten ukończył w roku obecnym. Koncertował w wielu kościołach archidiecezji krakowskiej, m. in. w kościele pw. św. Floriana z okazji IX Dni Muzyki Kościelnej, w kościele pw. św. Anny, w kościele pw. św. Marcina oraz w kościele pw. św. Stanisława BM w ramach działalności w kole naukowym Congaudeant, w kościele pw. św. Katarzyny w Nowym Targu oraz w kościele pw. Najświętszego Serca PJ w Bukowinie Tatrańskiej w ramach X Ferii z Muzyką Organową. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez znamienitych organistów z Polski i Europy. Jego działalność muzyczna nie ogranicza się tylko do gry na organach. Podczas studiów śpiewał w studenckim kwartecie na koncertach organizowanych przez Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej. Należy do chóru Psalmodia oraz Krakowskiego Chóru Męskiego.