Bogdan Narloch

Studia muzyczne odbył w klasie organów prof. Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Jest doktorem habilitowanym profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Jego aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami. Występował w kraju i za granicą w większości krajów europejskich oraz Izraelu i Rosji. W swoim dorobku posiada kilka nagrań CD m. in. prezentując historyczne organy i muzykę organową Pomorza. Poza działalnością artystyczną zajmuje też historycznym budownictwem organowym, współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków.