Marek Pawełek - ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej.

Umiejętności gry na organach rozwijał pod kierunkiem prof. Andrzeja Białko. Od 2006 roku współpracuje z chóru Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła w charakterze akompaniatora. Nieprzerwanie od tego czasu pracuje także na stanowisku organisty w Kościele Garnizonowym w Krakowie. W 2009 roku podjął współpracę (jako akompaniator) z Międzyuczelnianym Instytutem Muzyki Kościelnej w Krakowie. Od 2012 roku związany ze Stowarzyszeniem Passionart, w którym obecnie pełni funkcję sekretarza oraz tworzy aranżacje orkiestrowe. Jest autorem opracowań kolęd, wydanych w 2015 r. przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne  i utrwalonych na płycie CD przez Chór UPJP II w Krakowie. W 2016 roku był organistą podczas centralnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.