ZESPÓŁ REGIONALNY "SKALNIK" Z KAMIONKI WIELKIEJ

Zespół Regionalny „Skalnik" - powstał w 1982 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej i przyjął nazwę od najwyższego w okolicy wzniesienia. Zespół reprezentuje region etnograficzny „Lachów Sądeckich" położony u podnóża najdalej na północ wysuniętej części Karpat, który należy do najbardziej atrakcyjnych kulturowo w Polsce, tak pod względem muzyki, śpiewu, tańca jak zwyczajów i obrzędów, ale przede wszystkim niezwykle bogatego stroju, który w dużym stopniu decyduje w efekcie scenicznym.

Pomimo stosunkowo niedługiej działalności, zespół dzięki swoim walorom i systematycznej pracy, zapisał się na stałe w historii ruchu folklorystycznego na ziemi sądeckiej. Praca zespołu prowadzona jest na bardzo wysokim poziomie artystycznym, co stawia "Skalnik" w ścisłej czołówce wśród zespołów tego typu na ziemi sądeckiej. Grupa uzdolnionej, niezwykle zaangażowanej i rozmiłowanej w tradycji swoich ojców młodzieży, już w połowie lat osiemdziesiątych zaczęła odnosić sukcesy. Zarówno w konkurencji z zespołami z własnego regionu jak też na konkursach i festiwalach międzywojewódzkich i krajowych "Skalnik" zdobył znaczące nagrody i wyróżnienia. Kierownikiem zespołu jest Halina Siedlarz.

Podczas festiwalu zespół wystąpi z programem pt. „Kolędnicy z gwiazdą”. W izbie w dniu świętego Szczepana trwa kolędowanie. Przychodzą kolędnicy z gwiazdą i muzyką. Chłopcy składają życzenia świąteczne gospodarzom, śpiewają kolędy i pastorałki. Po chwili śpiewu proszą gospodarza o pozwolenie na tańce. Wszyscy ruszają do tańca, zaczynają od koła. Na koniec kolędnicy śpiewają krakowiaka z podziękowaniami dla gospodarzy, po czym wychodzą z pożegnalną kolędą.

Zespół zaprezentuje się w kategorii I tradycyjnej