ZESPÓŁ REGIONALNY ZWIĄZKU PODHALAN W NOWYM TARGU "ŚWARNI" Z NOWEGO TARGU

Zespół regionalny Związku Podhalan Oddział w Nowym Targu „Śwarni” powstał w roku 1973. Członkami zespołu są mieszkańcy Nowego Targu i okolicznych miejscowości. Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów zdobytych na międzynarodowych i krajowych festiwalach oraz na konkursach folklorystycznych. Kierownikiem zespołu jest Marcin Kudasik.

Podczas MFFZG zobaczymy program „Na kośbie”, opracowany na podstawie opisów Wincentego Pola, Ludwika Zejsznera, Oskara Kolberga oraz Wandy Jostowej.
Jest to opowieść o wędrówce górali za pracą – grupy mężczyzn i kobiet wyruszały w głąb kraju, a nawet poza jego granice. Zatrudniano ich do prac polowych, zwłaszcza przy żniwach. Szczególnie cenieni byli jako kosiarze. Na nizinach zwani byli bandochami, dlatego, że zbierali się w bandy, czyli grupy z jednej wsi. Sami nazywali siebie kośbiarzami.
Wędrowali do miast i miasteczek, gdzie zazwyczaj na rynku lub głównym placu odbywało się uzgodnienie warunków pracy i płacy. Po tym udawali się z gospodarzem na pole, gdzie odbywał się tzw. zażynek. Gospodarz pozdrowiwszy żniwiarzy nieodzownym „Szczęść Boże”, częstował zebranych trunkiem. Nie omieszkał wylać go trochę na zagon. W rogu pola, na obrusiku, kładziono kawałek chleba, by plon był urodzajny. Panowało powszechne przekonanie, że żniwa dobrze zaczynać w sobotę, czyli w dniu poświęconym Matce Boskiej. Mówiono, że wtedy choć na chwilę, pokazywało się słońce, ponieważ Maryja suszyła pieluszki Pana Jezusa.
W sobotę zatem wychodzono na pole i ścinano niewielką ilość zboża. Wieczorem górale mogli radować się z grania, tańca i śpiewów. Jednak po zabawie przychodził czas wytężonej pracy. Wstawano rankiem wraz z pianiem kogutów. Pamiętano, by przed koszeniem pobłogosławić pola znakiem krzyża, a pierwsze ścięte garści zboża układać na krzyż. Czynił to zawsze właściciel pola - gospodarz albo dziedzic.


Zespól zaprezentuje się w kategorii I tradycyjnej