30.06 / Niedziela / godz. 18.00

Centrum Kultury Rodzimej Willa Czerwony Dwór, ul. Kasprusie 27

INAUGURACJA Wajnberg vs Mendelssohn

Zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystąpią:

Michał Rot – fortepian

Wojciech Fudala – wiolonczela

W programie:

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1807–1847), Pieśń bez słów op. 109

Mieczysław Wajnberg (1919–1996), ISonata na wiolonczelę i fortepian op. 21 nr 1

F. Mendelssohn-Bartholdy, Sonata D-dur na wiolonczelę i fortepian op. 58

M. Wajnberg, II Sonata g-moll na wiolonczelę i fortepian op. 63


Michał Rot absolwent Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu prof. Cezarego Saneckiego. Ponadto doskonalił swoje umiejętności w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie oraz w Mannheim. Artysta jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych. Najważniejszymi osiągnięciami są: wyróżnienie na Konkursie Chopinowskim im. Wł. Kędry w Łodzi, II miejsce oraz Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie współczesnego utworu polskiego na XVII Międzynarodowym Konkursie Kameralnym w Łodzi, Nagroda dla najlepszego pianisty na XVIII Międzynarodowym Konkursie im. J. Brahmsa w Pörtschach oraz IV Nagroda oraz Nagroda specjalna na IV Międzynarodowym Konkursie Duetów im. R. Straussa w Sofii. Michał Rot prowadzi ożywioną działalność koncertowąw kraju i zagranicą, występował na wielu festiwalach muzycznych, współpracował z wieloma wybitnymi muzykami, stale współpracuje w założonym w 2008 roku Reger Duo z wiolonczelistą Krzysztofem Karpetą. W lipcu 2016 roku uzyskał tytuł doktora sztuki, pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Wojciech Fudala jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach. Jako stypendysta rządu Belgii ukończył z najwyższym wyróżnieniem Królewskie Konserwatorium Muzyczne w Brukseli. Artysta jest laureatem wielu konkursów, m.in. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Davida Poppera w Várpalocie oraz Konkursu Wiolonczelowego w Woluwe-Saint-Pierre. W roli solisty zadebiutował w 2007 roku i od tego momentu prowadzi bogatą działalność artystyczną, koncertując z polskimi oraz zagranicznymi orkiestrami. Od 2014 roku jest solistą grupy wiolonczel w NFM Filharmonii Wrocławskiej, a od 2018 roku prowadzi klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Łodzi. Wojciech Fudala gra na francuskim instrumencie zbudowanym przez J. Merciolle w 1933. Michał Rot piano class of prof. Cezary Sanecki in Academy of Music in Łódź graduate. Also, he mastered his skills in Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart and Mannheim.
He won many national and abroad music competitions. Most notable are Chopin Competition in Lódź merit, 2nd place and Special Prize for best modern polish work on 17th International Chamber Competition in Łódź, Best Pianist Prize on 18th International Competition inPörtschach and 4th Prize and Special Prize on 4th International Duo Competition in Sofia.
Michał Rot is very active both in the country and abroad, performing on many musical festivals, cooperating with various prominent musicians, like in Reger Duo with violist Krzysztof Karpeta, established in 2008.
In July 2016 he received a Ph.D. title and currently works as a lecturer in Cathedral of Piano Chamber Music in Łódź.

Wojciech Fudala is a Musical Academy in Katowice graduate. As a Belgium government scholar, he finished Royal Music Conservatorium in Brussels. Another important part of his artistic career was studying in Chapelle Musicale Reine Elisabeth in Waterloo.
Wojciech Fudala was acclaimed on many competitions, like Michał Spisak International Musical Competition in Dąbrowa Górnicza (II prize and special award; 2010), David Popper International Violoncello Competition in Várpalota (III prize; 2004) and Violoncello Competition in Woluwe-Saint-Pierre (Prix Edmond Baert; 2010).
As a soloist, he debuted in the year 2007 and since then carries artistic activity, performing both with polish and abroad orchestras. Since 2014 he became a soloist of the cello group in Wroclaw Philharmonic, and since 2018 he conducts cello class in Musical Academy in Łódź.
Wojciech Fudala plays on French instrument made by J. Merciolla in 1933. It was handed to him by the National Forum of Music.