13.07 / Sobota / godz. 18.00

Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, Olcza os. Piszczory 13

Cztery pory roku

Wystąpią:

Rafał Zambrzycki – skrzypce

Kameraliści NOSPR

W programie:

Astor Piazzolla

Krzysztof Penderecki

Edvard Grieg

Wojciech Kilar


Rafał Zambrzycki od stycznia 2014 r. jest koncertmistrzem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jest absolwentem Yehudi Menuhin School oraz uczelni w Manchesterze i Wiedniu. Ważny wpływ na rozwój zdolności skrzypka miała także współpraca z Yehudim Menuhinem i Jadwigą Kaliszewską. Zasłynął jako zwycięzca konkursów BBC Young Musician of the Year i Parkhouse Award International Chamber Music Competition w Londynie; otrzymał również II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Luksemburgu.

Artysta prowadzi także działalność pedagogiczną; jako wykładowca kursów mistrzowskich gościł m.in. w New World Center w Miami, Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie, Konserwatorium Muzycznym w Strasburgu, na Uniwersytecie Chińskim w Hongkongu oraz w Austrii, Grecji, Korei Południowej i Japonii.

Jest założycielem zespołu Dimension Piano Trio, z którym wystąpił w Wigmore Hall, St John’s Smith Square, Cadogan Hall i Southbank Centre w Londynie, Teatro Monumental w Madrycie oraz w ramach Festiwalu Muzycznego w Łańcucie i Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Z formacją tą wielokrotnie wykonywał Koncert potrójny L. van Beethovena, z towarzyszeniem orkiestr w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polsce i Armenii.


Kameraliści NOSPR to unikalna orkiestra smyczkowa. Powstała w 2016 r. z inicjatywy muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zespół występuje bez dyrygenta. Zasadniczym aspektem zespołu odróżniającym go od innych jest demokratyczny model pracy. Wszyscy członkowie aktywnie uczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji organizacyjnych i artystycznych. Skrzypkiem prowadzącym zespół od początku jego istnienia jest koncertmistrz NOSPR, Rafał Zambrzycki.

Debiut Kameralistó NOSPR miał miejsce w Sali Koncertowej NOSPR 31 marca 2016 r. Zespół miał zaszczyt występować dla byłej sekretarz stanu USA Condoleezzy Rice oraz dla JKW Księcia Cambridge i JKW Księżnej Cambridge.


Rafał Zambrzycki since January 2014 he's a concertmaster of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice. He's a Yehudi Menuhin School graduate and Manchester and Vienna universities. Collaboration with Yehudi Menuhin and Jadwiga Kaliszewska had a significant impact on his development. He became famous as BBC Young Musician of the Year and Parkhouse Award International Chamber Music Competition in London winner. He also received II prize in International Violin Competition in Luxembourg.
He also conducts educational activity: as a master course lecturer he was guested in New World Center in Miami, Central Conservatory of Music in Beijing, Conservatoire de Strasbourg, China University in Hong Kong, in Austria, Greece, South Korea, and Japan among others.
He's a founder of the Dimension Piano Trio band, which performed at Wigmore Hall, St. John's Smith Square, Cadogan Hall and Southbank Centre in London, Teatro Monumental in Madrid and during such events as Musical Festival in Łańcut or Ludwig van Beethoven Easter Festival. Many times they played triple concerts of L. van Beethoven, along with orchestras in Great Britain, Spain, Poland, and Armenia.

NOSPR Chamber Musicians – unique string orchestra. Established in 2016 by Polish National Radio Symphony Orchestra musicians. It performs without a conductor. Its democratic work model is a feature that distinguishes it from other groups. Every member has an active role in artistic and organizational decision making. Concertmaster Rafał Zambrzycki is a violinist that led the group since its beginnings.

NOSPR debut took place in Concert Hall of NOSPR on March 31 of 2016. The orchestra performed for former state secretary of USA, Condoleezza Rice and for Prince and Princess of Cambridge.