03.08 / Sobota / godz. 19.00

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Chramcówki 19

Nie tylko Piazzolla

Wystąpią:

Paweł Wajrak – skrzypce

Michał Nagy – gitara

Klaudiusz Baran – bandoneon

W programie:

Gioacchino Rossini (1792–1868), Uwertura do opery „Cyrulik Sewilski” (opr. Fernando Carulli, 1770–1841)

Vaclav Trojan (1907–1983), Císařův slavík (Cesarski Słowik)

Astor Piazzolla (1921–1992), Histoire du Tango (cz. 1, 2, 3)


Paweł Wajrak ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie. Koncertmistrz orkiestry Filharmonii Krakowskiej oraz koncertmistrz i kierownik artystyczny Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej. Laureat Fryderyka 2006 za płytę AstorPiazzola: Piazzoforte & Kevin Kenner. Współtworzy kwintet smyczkowy PiazzoForte Ensamble oraz New Tango Bridge. Szczególne zamiłowanie do Tango Nuevo zaowocowało wieloletnią współpracą z Grzegorzem Frankowskim oraz Waldemarem Malickim, z którymi współtworzył „Tango Bridge” założone na wzór „Quinteto Tango Nuevo” Astora Piazzolli. Koncertuje jako solista i kameralista, gra muzykę w spektaklach, występuje na wielu festiwalach.

Michał Nagy studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie i Konserwatorium Wiedeńskim. Jest laureatem międzynarodowych konkursów gitarowych w Fiuggi, Gdańsku, Krakowie i Tychach. Laureat nagrody Województwa Małopolskiego ,,Ars Quaerendi” i odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od 1997 r. jest pedagogiem w Akademii Muzycznej w Krakowie, a od 2008 r. kierownikiem artystycznym Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych i Festiwalu Terra Artis w Lanckoronie. Jest współtwórcą i członkiem międzynarodowego kwartetu gitarowego Guitar 4mation, specjalizującego się w wykonaniach muzyki XX i XXI wieku, w tym między innymi repertuaru z pogranicza muzyki współczesnej i jazzu.

Klaudiusz Baran absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w Conservatoire Paul Dukas w Paryżu. Jest laureatem licznych nagród w konkursach akordeonowych w Polsce i Europie. Jako solista współpracował z orkiestrami większości polskich filharmonii. Jest członkiem i założycielem zespołów: Tangata Quintet, Machina del Tango i DesOrient. W 2003 roku ukazała się jego płyta z solowymi i kameralnymi dziełami Astora Piazzolli, która otrzymała nagrodę Fryderyk. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a także muzyki filmowej, teatralnej i rozrywkowej. Od 2016 r. piastuje stanowisko rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.


Paweł Wajrak he finished Musical Academy in Cracow with merit. He's a Cracow Philharmonic concertmaster and Tarnów Chamber Orchestra concertmaster and art director. He won Fryderyk 2006 Award for Astor Piazzolla: Piazzoforte & Kevin Kenner record. He's a part of the PiazzoForte Ensemble string quintet and New Tango Bridge band.
His particular fascination with Tango Nuevo flourished with long-term collaboration with Grzegorz Frankowski and Waldemar Malicki in the “Tango Bridge” project, inspired by Astor Piazzolla's “Quinteto Tango Nuevo”.
He performs as a soloist and chamber musician, accompanies spectacles and plays on many festivals.


Michał Nagy he studied at Fryderyk Chopin University of Music and Vienna Conservatory. He won many international guitar competitions in Fiuggi, Gdańsk, Cracow, and Tychy. He received Lesser Poland Voivodeship Award “Ars Quaerendi” and Ministry of Culture and National Heritage decoration. Since 1997 he's a teacher in Music Academy in Cracow and since 2008 he's an artistic director of International Guitar Workshops and Terra Artis Festival in Lanckorona. He's a co-founder and member of international guitar quartet Guitar 4mation, specializing in 20th and 21th Century music – mostly in between modern and jazz music.

Klaudiusz Baran – Fryderyk Chopin University of Music graduate. As a French government scholar, he continued studies at Conservatoire Paul Dukas in Paris. He won prizes at many accordion contests in Poland and Europe. As a soloist, he worked with most of the Polish philharmonic orchestras. He's a member and founder of Tangata Quintet, Machina del Tango and DesOrient bands. In 2003 his solo album with chamber Astor Piazzola pieces was published and awarded by Fryderyk award. He recorded for Polish Radio and Television, film, theater, and popular scores. Since 2016 he holds a position of the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw rector. He was awarded Bronze Medal for Merit to Culture – Gloria Artis.