6.07 / Sobota / godz. 15.30

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ul. Krzeptówki 14

Pieśni biblijne i kościelne

Wystąpią:

Marcin Wolak – bas

Wacław Golonka – organy

Grażyna Syrzistie – recytacja

W programie:

Fratišek Kxaver Brixi (1732–1771), Preludium F-dur

Johann Ferdinand Norbert Seger (1716–1782), Toccata i fuga a-moll

Antonin Dwořák (1841–1904)

Pieśni biblijne op. 99 nr 1–5

Bóg królem i sędzią świata

(Obłok i ciemność wokoło niego, psalm 97)

Doskonałość prawa Bożego

(Ty jesteś obrońcą moim i tarczą, psalm 119

Skarga na wrogów

(Boże nakłoń cha na moją modlitwę, psalm 23)

Bóg pasterzem i gospodarzem

(Pan jest moim pasterzem: nie brak mi niczego, psalm 23)

Modlitwa króla za naród, Wielkość i dobroć Boga

(Boże, pieśń nową będę Ci śpiewał, psalmy 144 i 145)

Mikołaj z Krakowa

Preambulum in F

Jakub Sowa

Salve Regina

Mikołaj z Krakowa

Ave jerarchia

Z tabulatury Jana z Lublina

Colenda

Stanisław Moniuszko (1819–1872), Modlitwa: O władco świata

Hymn do Pana Jezusa: Z ojcem przedwiecznym

Modlitwa: W poświstach wichrów losu

Sub tuum presidium

Mieczysław Surzyński (1855–1919), Capricio fis-moll op. 36


Marcin Wolak studia muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu solowego prof. Heleny Szubert-Słysz, tam też ukończył klasę organów. Otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające wyniki w nauce i sukcesy artystyczne, był także stypendystą Europejskiej Akademii Mozartowskiej oraz stypendystą Międzynarodowej Akademii Bachowskiej, a także Akademii Haendlowskiej. Koncertował z wieloma orkiestrami filharmonicznymi nie tylko w Europie, ale także w USA i w Korei Południowej. Marcin Wolak ma w swym bogatym repertuarze utwory od muzyki dawnej po współczesną i stale współpracuje ze współczesnymi kompozytorami (Juliusz Łuciuk, Krystyna Moszumańska-Nazar, Jerzy Bauer, Heiner Frost, Victoria Yugling). Od października 1997 pracuje jako wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie.

Wacław Golonka wykształcenie muzyczne otrzymał w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Hansa Haselböcka. Dyplomy ukończenia studiów w zakresie gry na organach otrzymał z wyróżnieniem. Jest laureatem konkursów organowych w Pradze (II nagroda), Norymberdze (III nagroda) i Pretorii gdzie oprócz pierwszej nagrody otrzymał trzy wyróżnienia. Od wielu lat prowadzi intensywną działalność koncertową. Zrealizował wiele nagrań dla stacji telewizyjnych i radiowych. Prowadził działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w akademiach muzycznych w Gdańsku, Poznaniu, Pradze i Hochschule für Musik und Theater w Lipsku. Wśród miejsc, w których prowadził kursy interpretacji muzyki organowej jest także kościół św. Tomasza w Lipsku. Jest pomysłodawcą i dyrektorem Konkursu Muzyki Organowej i Kameralnej Artem cameralem promovere w Mielcu. Pracuje w Akademii Muzycznej w Krakowie.


Marcin Wolak finished his Academy of Music in Cracow studies in the solo singing class of prof. Helena Szuber-Słysz and in organ class. He received the Ministry of Art and Culture scholarship for exceptional grades and artistic accomplishments. He was also a European Mozart Academy, International Bach Academy, and Handel Academy scholar. He performed with many philharmonic orchestras, not only in Europe but also in the USA and South Korea. Marcin Wolak has both classical and modern pieces in his rich repertoire, constantly cooperating with contemporary composers. Since November 1997 he works as a lecturer at the Academy of Music in Cracow.

Wacław Golonka he received education at the Academy of Music in Cracow andHochschule für Musik und Darstellende Kunst in Vienna in prof. HansHaselböck's class. He earned his organ music diplomas with merits. He was decorated in many organ competitions in Prague (II prize), Nuremberg (III prize) and Pretoria, where aside first prize he received three merits. For many years he carries an intensive concerting activity. He created many TV and radio records. He was lecturing at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, in Gdańsk, Poznań, Prague music academies and Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Among places where he held organ music interpretations seminars is also Saint Thomas Church in Leipzig. He's a founder and director of Organ and Chamber Music Competition Artem Cameralem Promovere in Mielec. He works at the Academy of Music in Cracow.