20.07 / Sobota / godz. 18.00

Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego, ul. Krupówki 41

Podhale Orawa Spisz

Wystąpi:

Kwartet Polonika

Paulina Kusa – I skrzypce

Anna Szalińska-Zaziębło – II skrzypce

Magdalena Małecka-Wippich – altówka

Krystyna Wiśniewska – wiolonczela

W programie:

Sławomir Czarnecki (*1949), Kwartet „Spiski”

Maciej Małecki (*1940), Suita Polska na kwartet smyczkowy

Karol Szymanowski (1882–1937), Kwartet smyczkowy op. 37 nr 1

Wojciech Kilar (1932–2013), Orawa w aranżacji K. Urbańskiego na kwartet smyczkowy


Kwartet Polonika to zespół znajdujący się w ścisłej czołówce polskiej kameralistyki. Kwartet istnieje nieprzerwanie od 2004 roku (wcześniej znany jako Opium String Quartett), kiedy to zadebiutował na letnim festiwalu im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach, zdobywając entuzjastyczne recenzje. Z biegiem lat działalność artystyczna zespołu przybierała coraz wyraźniejszy rys i charakter, co na przełomie 2017/2018 roku ostatecznie zadecydowało o zmianie dotychczasowej nazwy. Kwartet Polonika tworzą absolwentki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny).

Kwartet posiada wszechstronny repertuar (od klasyki po współczesność), jednak oś jego zainteresowań stanowi przede wszystkim muzyka polska. Polonika ma na swoim koncie kilkadziesiąt prawykonań tej muzyki (w tym liczne prapremiery fonograficzne), zaś sami kompozytorzy chętnie dedykują kwartetowi swoje utwory. Dla kwartetu powstały między innymi: Suita Polska, III Kwartet Smyczkowy, Sen Fryderyka, mini opera dla dzieci Operowo-językowy zawrót głowy Macieja Małeckiego, Fantazja na Tematy Polskie na Kwartet i Orkiestrę koreańskiego kompozytora Eunho Changa, oraz III Kwartet Smyczkowy „Il Destino” upamiętniający bohaterów Powstania Warszawskiego Joanny Bruzdowicz. Kwartet Polonika, jest także inicjatorem i twórcą takich programów literacko-muzycznych, jak: Krzyż–drzewo kwitnące, Ocalone dźwięki, Tango Therapy, czy Operowo-językowy zawrót głowy.

Każda z płyt kwartetu z muzyką polskich kompozytorów, prezentuje odmienne style i gatunki muzyczne. Obecnie Kwartet Polonika przygotowuje nagranie edukacyjnej opery dla dzieci Operowo-jęzkowy zawrót głowy.

Kwartet stale współpracuje z muzykami, aranżerami, aktorami oraz gwiazdami estrady, ponadto wielokrotnie uczestniczył w nagraniach muzyki do spektakli w Teatrze Narodowym w Warszawie, a także wielu komercyjnych sesjach nagraniowych.


Polonika Quartet is one of the top chamber ensambles in Poland. The quartet is active since 2004 (earlier known as Opium String Quartett), when it debuted on summer Jerzy Waldorff Festival in Radziejowice, receiving enthusiastic reviews. With time, its artistic shape grew more vivid and distinctive, which led to name change in the turn of 2017/2018. Polonika Quartet consists of the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw graduates. It has a wide repertoire (from classic to contemporary), while its main focus is mostly Polish music. Polonika had several dozen premieres (counting many phonographic previews) of their own records, like Polish Suite, 3rd String Quartet, Frederick's Dream, Polish Themed Fantasy for Quartet and Joanna Bruzdowicz's 3rd String Quartet “Il Destino”, commemorating Warsaw Uprising. Polonika Quartet is also a founder and creator of such literary-musical programs as Blooming Cross-Three, Preserved Sounds, Tango therapy or Opera-linguistic vertigo. Every record presents different styles and genres. The Quartet is constantly working with musicians, arrangers, actors and show business artists. Moreover, the ensemble took part in musical records for National Theater in Warsaw spectacles and also various commercial records.