10.08 / Sobota / godz. 19.00

Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty, ul. Harenda 14 a

Viola organista w Zakopanem

Wystąpi:

Sławomir Zubrzycki – viola organista

W programie:

Henricus Isaac (1450/55–1517), Canzon „La Martinella”

Josquin des Prez (ok. 1450–1521), „La plus des plus”

Jacob Obrecht (1456/7–1505), „Fors seulement” (Missa Fors Seulement) Wolfenbütteler Chansonnier, No.35, 1460

Adrian Willaert(ok. 1490–1562), „Dessus le marche d‘Arras” 25 galiard, pavan i chansons (No. 12)wyd. w 1530 (P. Attaingnant)

Pierre Attaingnat (ok. 1494–1552), Tabulatura lutniowa: Dixhuit Basses dances, 1529

„La Magdalena”, „La brosse”, „La Roque”, „Sansserre”

Luzzasco Luzzaschi (1545–1607), Toccata del quarto tono

Paolo Quagliati (ok. 1555–1628), Toccata del’ottavo tono

Giovanni Gabrieli(1557–1612), Toccata del secondo tono

Antonio Valente (ok. 1520–1581), Lo Ballo dell’Intorcia (Intavolatura de cimbalo, 1576)

Mikołaj z Krakowa (Nicolaus Cracoviensis)(ok. 1540) (Tabulatura krakowska, 1548)

„Aleć nade mną Wenus”

Jan z Lublina (Ioannis de Lyublyn)(Tabulatura Jana z Lublina ,1537–1548)

Taniec Hajducki, Jeszcze Marcinie, Taniec

Jakub Polak (Jacques le Polonais ) (ok. 1545–1605)

Courante (J. B. Besard Thesaurus harmonicus)

Gagliarda (J. B. Besard Novus Partus)

Fantasia XVIII (Lord Herbert‘s Tabulature)

Wojciech Długoraj (c. 1550–1619), Vilanella

Marin Marais (1656–1728)

Les Voix humaines (En rondeau) Deuxiême Livre de Pièces de viole, 1701

La Rêveuse

Le Badinage Quatriême Livre de Pièces de viole, 1717

Les Folies d‘Espagne Pièces de Viole du Seconde Livre, 1701

Sławomir Zubrzycki pianista, klawikordzista, kompozytor oraz konstruktor instrumentów urodzony w Krakowie i przez większość swojego życia związany z tym miastem. W 2009 Zubrzycki natrafił na ślad osobliwego instrumentu klawiszowo-smyczkowego, prawie zupełnie nieznanego i zapomnianego, który zaprojektował Leonardo da Vinci. Zaintrygowany faktami z przeszłości Zubrzycki zbudował w latach 2009–2012 własną wersję konstrukcji Leonarda da Vinci, nawiązując również do innych instrumentów z lat 1575–1625. W ten sposób powstał instrument o niepowtarzalnym brzmieniu i walorach koncertowych. Premierowe recitale violi organista w roku 2013 były ogromnym sukcesem artystycznym i medialnym. W latach 2014–17 Zubrzycki odbył europejskie tournée z recitalami na violi organista (ponad 50 recitali w 17 krajach), goszcząc na wielu festiwalach. W 2015 ukazał się solowy album „Viola organista – The da Vinci sound”. Na płycie znalazło się osiem utworów epoki baroku oraz, jako bonus, muzyka skomponowana przez samego Leonarda da Vinci – której zapis wielki mistrz namalował na obrazie „Portret muzyka”. Sławomir Zubrzycki ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie (1988) – gdzie studiował w klasie fortepianu oraz w klasie muzyki współczesnej. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta swój warsztat pianistyczny doskonalił w The Boston Conservatory of Music (1990–91) w USA.

W 1987 został laureatem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Koncertował jako solista oraz jako kameralista. Nagrywał dla Polskich Nagrań, TVP, Polskiego Radia. Współpracował z Telewizją Polską jako prezenter, kompozytor i reżyser muzyczny. Prowadzi klasę fortepianu i kieruje sekcją instrumentów klawiszowych w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie.

Obecnie działalność artystyczna Sławomira Zubrzyckiego koncentruje się wokół violi organista. Najbliższe plany koncertowe artysty obejmują koncerty w ramach wydarzeń kulturalnych Roku Leonarda da Vinci we Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, Polsce i Belgii.


Sławomir Zubrzycki pianist, harpsichord player, composer and instrument constructor born in Cracow, connected with this city for most of his life.

In 2009 Zubrzycki found clues about peculiar keyboard-string instrument, basically completely unknown and forgotten, which was designed by Leonardo da Vinci. Intrigued by its history, Zubrzycki himself constructed his own version of this instrument in years 2009-2012, referencing other instruments from 1575-1625 time period. This is how viola organista was made, with its unique sound and concerting valors. Its premiere recital in 2013 was a great artistic and media success.

In years 2014-17 Zubrzycki went on European tour with recitals on viola organista (over 50 in 17 countries), guesting on many festivals.

In 2015 a “Viola Organista – The da Vinci sound” solo album had its premiere. It consists of eight tracks from baroque period and music pieces made by Leonardo da Vinci himself as a bonus. Sławomir Zubrzycki finished Academy of Music in Cracow (1988) where he studies in piano and contemporary music classes. As a Fulbright Program scholar, he perfected his piano skills at The Boston Conservatory of Music (1990-91) in USA. In 1987 he won Polish Piano Festival in Słupsk. He concerted as a soloist and chamber musician. Zubrzycki recorded for Polish Records, TVP, Polish Radio. He worked with Polish Television as a presenter, composer and musical director. His piano class and keyboard instrument section are conducted in Fryderyk Chopin School of Music in Cracow.

Currently Sławomir Zubrzycki is focused on projects around viola organista. Closest concert plans cover Leonardo da Vinci Year events in Italy, Switzerland, Germany, Poland and Belgium.