28.07 / Niedziela / godz. 19.00

Kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy na „Górce”, ul. Kaszelewskiego 9

W drodze na Świętą Górę

Wystąpią:

Katarzyna Wiwer – sopran

Irena Czubek-Davidson – harfa

Aleksander Tomczyk – flet, gemshorny, kornamuza i instr. perkusyjne

W programie:

Benedicamus S. Jacobi (Codex Calixtinus, ok. 1160–1180) Exultet celi curia

Llibre Vermell (Montserrat, ok. 1399)

Stella splendens

Polorum regina

Los set goytx

Hildegarda z Bingen (1098–1179) O Pastor animarum

John Rutter (ur. 1945) (ze zbioru Dancing day)

Preludium

Angelus ad virginem (opracowanie pieśni z XIV wieku)

Benjamin Britten (1913–1976)

Preludium

That yonge child (ze zbioru A Ceremony of Carols, op. 28)

Śpiewa ci słowiczek na rajskim dworze – pieśń pielgrzymów z Kalwarii Zebrzydowskiej

El noi de la Mare – tradycyjna pastorałka katalońska

Katarzyna Wiwer jest absolwentką wydziału wokalno­-aktorskiego krakowskiej Akademii Muzycznej. Jej repertuar obejmuje dzieła dawne, wykonywane z towarzyszeniem instrumentów historycznych, barokowe pieśni angielskie, liczny wybór kantat Buxtehudego i Bacha, dzieła oratoryjne Haendla, Mozarta, Haydna, pieśni Schuberta, Chopina, Szymanowskiego, Rodriga, aranżacje pieśni szkockich, aż po utwory pisane specjalnie dla niej. Występuje z wieloma zespołami. Wraz ze znakomitym kompozytorem, aranżerem i dudziarzem szkockim w jednej osobie, Lindsayem Davidsonem oraz harfistką Ireną Davidson jest współzałożycielką zespołu Celtic Triangle, który powstał z fascynacji muzyką i kulturą Szkocji i wykonuje aranżacje starych szkockich melodii ludowych, tradycyjnych pieśni, a także utwory współczesne. Jest pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym festiwali: Muzyka nad Zdrojami w Szczawnicy oraz Barok na Spiszu. Jest również pedagogiem śpiewu.

Irena Czubek-Davidson jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie. Swój warsztat muzyczny doskonaliła biorąc czynny udział w kursach mistrzowskich. Jako kameralistka współpracuje z wieloma zespołami instrumentalnymi i wokalnymi w Polsce i za granicą. Wraz z dudziarzem Lindsayem Davidsonem oraz sopranistką Katarzyną Wiwer jest założycielem zespołu Celtic Triangle, grającego szkocka muzykę ludową. Obecnie pracuje jako harfistka Filharmonii Krakowskiej oraz asystentka w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Aleksander Tomczyk oboista, kierownik artystyczny Zespołu Muzyki Dawnej FLORIPARI z Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie; absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Pomysłodawca i współtwórca Polskiej Orkiestry Barokowej (1997). W 2016 r. na zamówienie oo. Dominikanów z okazji 800-lecia istnienia zakonu, wspólnie z zespołem przygotował śpiewnik i nagranie CD Cantigas de Santa Maria Alfonsa X Mądrego (XIII w.) w przekładzie na język polski. Od 2012 r. instruktor i propagator techniki Gordona (umuzykalnianie niemowląt i dzieci wg techniki prof. E. E. Gordona).


Katarzyna Wiwer is a vocal-acting faculty at the Academy of Music in Cracow graduate. Her repertoire covers classical works, played with historical instruments, from English baroque chants, numerous collection of Buxtehude's and Bach's cantatas, oratory works of Handel, Mozart, Haydn, Schubert's songs, Chopin, Szymanowski, Rodrigo, Scottish arrangements to works written especially for her. She works with many ensembles. Along with exceptional composer, arranger and Scottish piper, Lindsay Davidson and harpist Irena Davidson, she's a founder of Celtic Triangle formation, which came from Scotland's music and culture, concentrating in its folk melodies, traditional songs, and modern pieces. She's an originator and artistic director of festivals: Music over Zdroje in Szczawnica and Barok on Spisz. She's also a singing educator.

Irena Czubek-Davidson is an Academy of Music in Cracow graduate. Her skills were polished during active participation in master courses. As a chamber musician, she works with many instrumental and vocal ensembles all over Poland and abroad. Together with piper Lindsay Davidson and soprano Katarzyna Wiwer, she's a founder of Celtic Triangle band, performing Scottish folk music. Currently, she works as a harpist of Cracow Philharmonic and Academy of Music in Cracow assistant.

Aleksander Tomczyk
is an oboist, artistic director of Early Music Ensemble FLORIPARI, Academy of Music in Cracow graduate. Originator and co-founder of Polish Baroque Orchestra (1997). In 2016, due to the 800-years anniversary of Dominican Order, together with the ensemble, he wrote a songbook and an album “ Cantigas de Santa Maria of Alfonso X of Castille” (13th century) in Polish translation. Since 2012 he's an instructor of Gordon's technique (musical training of infants and children along with prof. E. E. Gordon's approach).