Kościół wybudowany w latach 1983-1991 według projektu arch. prof. Witolda Cęckiewicza, który jest również projektantem wnętrza świątyni. Konsekrowany został w 1991 r. przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Duchowym patronem kościoła jest Św. Brat Albert, którego figurę zdobiącą wnętrze kaplicy wyrzeźbił Antoni Grabowski. Prace metaloplastyczne w kościele wykonał Władysław Gąsienica-Makowski. Witraże projektował Jerzy Skąpski, a wykonali w 1991 r. Anna i Ireneusz Zarzyccy. 6 czerwca 1997 roku kościół odwiedził Jan Paweł II, który spotkał się tutaj z chorymi. Na wieży kościoła wiszą trzy dzwony poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, hrabiemu Władysławowi Zamoyskiemu oraz św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu. Wykonane zostały przez firmę Felczyńskich z Przemyśla. Na bocznej ścianie wiszą organy wykonane przez firmę Włodzimierza Truszczyńskiego w 2001 r. Cały kościół jest podpiwniczony i służy dziś różnym grupom działającym przy parafii, a także Prywatnemu Zespołowi Szkół "Betlejem".

Ul. Chałubińskiego 30 (wejście również od ul. Zamoyskiego)

Więcej informacji na www.swkrzyz-zakopane.pl