Choć budowę kościoła na Olczy planowano już w 1913 r., a od 1956 r. Kuria Metropolitalna w Krakowie i Olczanie występowali do władz o zezwolenie na podjęcie budowy, dopiero od 1976 r. starania w tym kierunku ruszyły pełną parą, co było zasługą proboszcza ks. Jana Kowalika. Jako miejsce budowy ustalono teren na Piszczorach, zaś na projektanta wybrano prof. arch. Tadeusza Gawłowskiego. 1 lipca 1980 r. wojewoda nowosądecki Lech Bafia wydał zezwolenie na budowę kościoła. Rok później, w sierpniu, podjęto prace przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty. Wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego z Tatr, a poświęconego przez Ojca Świętego w Rzymie, dokonał 11 sierpnia 1985 r. ks. kardynał Franciszek Macharski. Wraz z kamieniem, w lewej ścianie przedsionka wmurowano akt erekcyjny kościoła. Nową świątynię konsekrowano 30 lipca 1988 r. Aktu poświęcenia dokonał wspomniany już metropolita krakowski, ks. kardynał Franciszek Macharski. Bryła kościoła składa się z pięciu segmentów nierównej wysokości, które oglądane z boku przywodzą na myśl złożone do modlitwy dłonie. Koncepcja architektoniczna nawiązuje również do stromizny dachów góralskich oraz strzelistych szczytów tatrzańskich.


Ul. Olcza-Piszczory 13

Więcej informacji na www.misjonarze-zakopane.pl