Skład: Michał Wróblewski – fortepian, Michał Kapczuk – kontrabas, Sebastian Kuchczyński – perkusja

Michał Wróblewski - polski pianista jazzowy, kompozytor. Absolwent wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na kierunkach Kompozycja i Aranżacja oraz Fortepian. Zdobywca GRAND PRIX Jazz Juniors 2010. Laureat Transatlantyk - Instant Composition Contest oraz finalista Nottingham International Jazz Piano Competition 2012. Występował na wielu festiwalach jazzowych, jak np.: Festiwal Jazz Juniors, Jazz nad Odrą, Jazz Jantar, Jazz Fest Berlin, Jazz na Guido i wiele innych.
Współpracował m. in. z: Terencem Blanchardem, Polską Orkiestrą Syfoniczną Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR), Z. Namysłowskim, M. Miśkiewiczem, M. Obarą i in. Jego autorskie albumy "I remember" i "Jazz and Orchestra" - około godzinna suita na kwartet jazzowy i orkiestrę symfoniczną odniosły sukces na rynku polskim i japońskim. Album "Jazz i Orkiestra" zdobył miano "jazzowej płyty roku" w Polskim Radiu Trójka. Był również dystrybuowany wśród prenumeratorów Jazz Forum w październiku 2013 r. Najnowszy album trio "City Album" mający swoją premierę 25 sierpnia 2014 w Japonii (Gats Production Ltd.) oraz 13 września w polskich dobrych sklepach muzycznych to projekt pod patronatem Polskiego Radia Trójka oraz Instytutu Adama Mickiewicza, z którym planowane są koncerty zarówno w Europie jak i w Nowym Jorku zimą 2015r.

***********************************

THE MICHAŁ WRÓBLEWSKI TRIO

The line-up: Michał Wróblewski - piano, Michał Kapczuk - bass, Sebastian Kuchczyński - drums


Michał Wróblewski - Polish jazz pianist and composer. Graduate of Jazz and Contemporary Music, Academy of Music, Katowice, taking major interest in composition, arrangement and piano. Winner of the Grand Prix at Jazz Juniors 2010. A prize-winner at Transatlantic - Instant Composition Contest, and a finalist at Nottingham International Jazz Piano Competition 2012. He has put up performances at numerous jazz festivals, e.g. Jazz Juniors Festival, Jazz on the Oder, Jantar Jazz, Jazz Fest Berlin, Jazz on Guido, etc.


Collaborated with Terence Blanchard, Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice (NOSPR), Z. Namysłowski, M. Miśkiewicz, M. Obara and others. His albums I Remember and Jazz and Orchestra, ca. 1-hour suite for a jazz quartet and a symphony orchestra proved very successful on both Polish and Japanese markets. His Jazz and Orchestra album won the "Jazz Album of the Year" accolade on Polish Radio Three. It was also distributed among the subscribers to Jazz Forum in October 2013. The Trio's latest album City Album, with its premiere release on August 25, 2014, in Japan (Gats Production Ltd.), and on September 13 of the same year in all good music stores across Poland, is a Project run under the auspices of the Polish Radio Three and The Adam Mickiewicz Institute. Several concerts across Europe are planned within the Project’s framework, as well as in New York City in the winter of 2015.