Skład: Włodek Pawlik – fortepian, Paweł Pańta – kontrabas, Cezary Konrad – perkusja

Włodek Pawlik - pianista i kompozytor, uhonorowany nagrodą GRAMMY w 2014 r. Absolwent klasy fortepianu prof. Barbary Hesse-Bukowskiej w AM im. F. Chopina w Warszawie, którą ukończył w 1984 r. W 1990 r. ukończył kolejne studia na Wydziale Jazzowym Hochschule fur Musik w Hamburgu. W 2007 r. artysta uzyskał doktorat na UM im. F. Chopina, gdzie aktualnie prowadzi wykłady z improwizacji. W jego dorobku znajdują się 24 autorskie płyty, szereg dzieł muzyki filmowej i kompozycji współczesnych. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów, m.in.: stypendium im. K. Komedy, Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Jazzowym w Duknierce (Francja). Występuje na największych i najbardziej prestiżowych festiwalach jazzowych m.in.: North Sea Jazz Festival (Haga 1998) oraz European Jazz Festival (Ateny 2006),Warsaw Summer Jazz Days, Jazz Jamboree, pozostawiając niezapomniane wrażenia u słuchaczy i uzyskując entuzjastyczne recenzje krytyki. Jest również twórcą muzyki filmowej, teatralnej, słuchowisk radiowych, dzieł symfonicznych, wokalnych i oprawy do baletu współczesnego. Wśród wyjątkowych dokonań artystycznych znajdują się: 'Misterium Stabat Mater' nagrane i wydane dwukrotnie w roku 2000 i 2005, w tymże roku nagrodzone 'Fryderykiem' (muzyka poważna - chóralna) oraz jazzowy projekt 'Anhelli', uhonorowany nagrodą TVP Kultura w 2006 r. w kategorii – Muzyczne Wydarzenie Roku (rock, jazz). W 2008 r. artysta skomponował i nagrał w towarzystwie legendarnego trębacza Randy Breckera suitę jazzową 'Tykocin', która przez recenzentów muzycznych Rzeczypospolitej i Gazety Wyborczej uznana została 'Jazzową Płytą Roku'. Ostatnie miesiące 2013 r. przyniosły nominację płyty "NIGHT IN CALISIA" do najważniejszej nagrody fonograficznej na świecie - nagrody GRAMMY. 26.stycznia 2014 r. po pełnym emocji oczekiwaniu, Włodek Pawlik wraz z małżonką i wydawcami albumu odebrali statuetkę GRAMMY za najlepszy album dużego zespołu jazzowego - jest to pierwsza w historii nagroda GRAMMY dla polskiego jazzu.

*******************************

WŁODEK PAWLIK TRIO

The line-up: Włodek Pawlik – piano, Paweł Pańta – bass, Cezary Konrad – drums

Włodek Pawlik - pianist and composer, honoured with the Grammy Award in 2014. A graduate (1984) in the piano class, tutored by professor Barbara Hesse-Bukowska, Academy of Music, Warsaw. In 1990 he graduated from yet another faculty, i.e. Jazz Hochschule fur Musik in Hamburg. In 2007 he was awarded a doctorate at the Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw, where he presently lectures in improvisation. He proudly claims 24 original records to his credit, a number of film soundtracks, as well as numerous contemporary compositions. He won many accolades in both national and international competitions, e.g. The Krzysztof Komeda Scholarship, Grand Prix at the International Jazz Competition in Dunkirk (France). He would play live at the largest and most prestigious jazz festival venues, e.g. North Sea Jazz Festival (The Hague, 1998), European Jazz Festival (Athens, 2006), Warsaw Summer Jazz Days, Jazz Jamboree, leaving an indelible impression on his audiences, and getting enthusiastic reviews from the critics across the continents. He also dabs his fingers in film and theatrical soundtracks, radio plays, as well as symphonic music, concert forms, vocal-instrumental forms, and compositions for contemporary ballet productions. Among his musical achievements the following ones rate particularly high: 'Misterium Stabat Mater ' recorded and released twice in 2000 and 2005, and in the same year awarded the 'Fryderyk', a prestigious accolade of Polish phonographic industry (classical music - choral music), 'Anhelli' Rock-Jazz Project, awarded by TVP Kultura in 2006 in the Musical Event of the Year category (rock, jazz). In 2008 he composed and recorded 'Tykocin Jazz Suite’, in association with a legendary trumpeter Randy Brecker, which the music reviewers of Rzeczypospolita and Gazeta Wyborcza dailies jointly branded The Jazz Record of the Year. In the last months of 2013 his album ‘Night in Calisia’ was nominated to the most prestigious phonographic award in the world - The Grammy Award. On January 26, 2014, after some thrilling anticipation, Włodek Pawlik received a GRAMMY statuette for The Best Large Jazz Ensemble Album, the first GRAMMY Award for Polish jazz ever.

fot. Marek Bałata