Urząd Miasta Zakopane
Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane
tel. 18 20 20 436
e-mail: kultura@zakopane.eu


Zakopiańskie Centrum Kultury
ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane
tel. +48 18 20 66 950, fax. +48 18 20 66 656
e-mail: office@promocja.zakopane.pl

***********************

City Hall of Zakopane
Culture Department

Kościuszki street 13, 34-500 Zakopane
phone +48 18 20 20 436
e-mail: kultura@zakopane.eu


Zakopane Cultural Center
Kościeliska street 7, 34-500 Zakopane
phone +48 18 206 69 50, fax +48 18 206 66 56
e-mail: office@promocja.zakopane.pl