2 maja, czwartek / May 2, Thursday
17.00 / 5.00 p.m.

Storyville Jazz Band (H)
Hotel Aries & Spa, ul. Zaruskiego 5

STORYVILLE JAZZ BAND, został założony przez utalentowanych młodych muzyków w Szegedzie na Węgrzech na początku 1997 roku. Ich muzyka przypomina atmosferę Nowego Orleanu w latach 1900-1920, podobnie jak ich nazwa, dla muzyki o nazwie ragtime lub dixieland, z której jazz ewoluował później, urodził się w Storyville, dzielnicy rozrywkowej tego miasta. Ich repertuar jest kolorowy. Zgodnie z nazwą ich program składa się z tradycyjnych i przebojowych hitów tego gatunku, przypominając atmosferę tamtej epoki i miejsca. Są popularnymi gośćmi festiwali i koncertów na terenie całych Węgier.

W ciągu ostatnich 10 lat istnienia Storyville Jazz Band reprezentował z sukcesami Węgry i Szeged na festiwalach w wielu krajach Europy. Od czasu sukcesu na Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym w 1999 roku, są stałymi gośćmi w Polsce. W 2001 roku grali jako reprezentatywny zespół Szeged w Liege (Belgia). W 2002 roku zdobyli trzecie miejsce w konkursie zespołów z Nowego Orleanu w Saint-Raphael we Francji, natomiast Frankie Látó jako solista zdobył nagrodę specjalną jury. Od 1998 roku Storyville Jazz Band jest zespołem hostingowym i organizatorem Dixie Festival w ramach festiwalu Szeged Summer, gdzie mają okazję podzielić się sceną z najbardziej uznanymi muzykami dixieland (Joe Muranyi, Audrey Motang, Disney Baley, Joan Bell, Keith Smith, Carling Family, Jazztikots, Chris Barber, Nancy Holoway, Irakli, Marcell Zanini itp.). Zespół bierze udział w prawie każdym dixieland lub festiwalu jazzowym na Węgrzech, zazwyczaj z dużym sukcesem (Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Budapeszt, Aggtelek, Debrecen, Kecskemét itp.). Album Storyville Swing z Joe Muranyi, który ukazał się w 2000 roku, był wielkim hitem wśród fanów jazzu, dając możliwość dłuższej trasy wraz z Joe Muranyi. Najwyższym wydarzeniem tej trasy był koncert w Ambasadzie USA w Budapeszcie, który przyniósł wielki sukces. Z Frankiem Látó, świetnym skrzypkiem solowym, lubią mieszać muzykę cygańską z jazzem.

Frankie Lato skrzypce
Árpád Dennert
klarnet
Péter Farkas
trąbka
László Sallai
puzon
Attila Szorcsik
kontrabas
Kornél Kurina
banjo
Viktor Hegyi
fortepian
Pál Háló
perkusja, lider zespołu


STORYVILLE JAZZ BAND, established by talented, young musicians in Szeged, Hungary in early 1997. Similar to band's name, its music reminds of 1900-1920 New Orleans atmosphere. Dixieland style, from which jazz evolved, was born in Storyville, an entertainment district of this city. Their repertoire is quite colorful. According to the name, their program consists of classical hits of the genre, recalling past era and places with their atmosphere. The group is willingly invited for festivals and concerts across whole Hungary.

During the past 10 years of activity, Storyville Jazz Band's represented Hungary and Szeged with success on festivals in many countries of Europe. Since the success on International Jazz Festival Krakow in 1999, they are regular guests in Poland. In 2001 they performed as Szaged representatives in Liege (Belgium). In 2002 they won third place in New Orleans bands competition in Saint-Raphael in France, while Frankie Látó as soloist received special award from jury. Since 1998 Storyville Jazz Band is a hosting group and an organizer of Dixie Festival under Szeged Summer where they can share the scene with famous dixieland musicians (Joe Muranyi, Audrey Motang, Disney Baley, Joan Bell, Keith Smith, Carling Family, Jazztikots, Chris Barber, Nancy Holoway, Irakli, Marcell Zanini and others). The band takes part in nearly every dixiland or jazz festival in Hungary, usually with great success (Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Budapeszt, Aggtelek, Debrecen, Kecskemét and others). Storyville Swing album with Joe Muranyi, published in year 2000, was a great hit among jazz fans, giving opportunity for longer tour, along Joe Moranyi. The biggest event of this tour was an USA Embassy in Budapest concert, which also brought great success. With Frankie Látó, an excellent violin soloist, they like to mix gypsy tunes with jazz.

Frankie Lato – violin
Árpád Dennert – clarinet
Péter Farkas – trumpet
László Sallai – trombone
Attila Szorcsik – contrabass
Kornél Kurina – banjo
Viktor Hegyi – piano
Pál Háló – drums, band leader