3 maja, piątek / May 3, Friday
17.00 / 5.00 p.m.

Five O'Clock Orchestra
Hotel Aries & Spa, ul. Zaruskiego 5

FIVE O’CLOCK ORCHESTRA, zespół jazzu tradycyjnego został założony we wrześniu 1996 roku, reaktywowany w 1999 roku. Dwukrotne zdobycie Złotej Tarki (2001, 2001), koncerty w kraju i za granicą, udział w festiwalach jazzowych, to tylko niektóre widoczne ślady tych rozkochanych w jazzie tradycyjnym muzyków. To właśnie z ich inicjatywy powstał w Częstochowie Festiwal Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring. 25 stycznia 2003 roku zespół przyjął nazwę "Five O’clock Orchestra". Dotychczas nagrał 4 płyty: "Lazy River", "Bix & Henryk", "Suitę Nowoorleańską" oraz "Jubilee". Kompozytorami "Suity Nowoorleańskiej" są członkowie zespołu: Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski oraz Eugeniusz "Kerry" Marszałek. Na festiwalu "Old Jazz Meeting" w Iławie w 2009 roku zespół otrzymał Honorową Złotą Tarkę. Jest teraz obok legendarnego "Old Timers" jedynym z dwóch zespołów, które to cenne trofeum otrzymały trzykrotnie. W 2016 roku saksofonista zespołu Janusz Sołtysik został laureatem indywidualnej nagrody konkursu Złota Tarka.

Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski kornet
Janusz Sołtysik
klarnet, saksofony
Jakub Moroń
puzon
Maciej Cichoń
banjo
Piotr Górka
kontrabas
Andrzej Wardęga
perkusja, śpiew


FIVE O'CLOCK ORCHESTRA, traditional jazz band, established in September of 1996, reactivated in 1999. Twice it took Złota Tarka award (2001, 2001), concerted in country and abroad, participated in jazz festivals – these are only few visible traces of those traditional jazz-loving musicians. Its from their initiative a Traditional Jazz Festival Hot Jazz Spring was created. On January 25 of 2003 the band took the name “Five O'clock Orchestra”. Till now it recorded 4 albums: "Lazy River", "Bix & Henryk", "Suita Nowoorleańska" and "Jubilee". “Suita Nowoorleańska” (“New Orleans Suite”) is composed by group members: Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski and Eugeniusz "Kerry" Marszałek. In year 2007, on “Old Jazz Meeting” festival in Iława, the band received Honorary Złota Tarka. Next to legendary “Old Timers”, it's one of the two formations that received this precious trophy three times. In 2016, saxophonist Janusz Sołtysik won an individual Złota Tarka award.

Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski – cornet
Janusz Sołtysik – clarinet, saxophone
Jakub Moroń – trombone
Maciej Cichoń – banjo
Piotr Górka – contrabass
Andrzej Wardęga – drums, vocals