30 kwietnia, wtorek / April 30, Tuesday
12.00 / 12.00 a.m.
Parada Jazzowa 
Funny Fellows (SK) 
Ulice Zakopanego 


FUNNY FELLOWS, słowacka grupa jazzu tradycyjnego, łącząca muzykę, humor, ruch sceniczny i elementy kabaretu. Repertuar zespołu obejmuje najpopularniejsze tematy jazzu nowoorleańskiego i swingu oraz słowackie, nieco zapomniane szlagiery z lat 40. Muzycy wykorzystują oryginalne instrumenty z tamtych czasów (m.in. altofon) i stylowe kostiumy. Funny Fellows regularnie koncertuje na festiwalach w Słowacji, Czechach i Holandii, występuje w programach słowackiej telewizji; grał również podczas uroczystości otwarcia ambasad w Waszyngtonie, Cleveland i Pittsburghu. Jednym z najważniejszych elementów stylu Funny Fellows jest wierność wobec dawnej tradycji. Motto zespołu brzmi: „Staramy się grać tak, jak grali muzycy w klubach jazzowych lat 20.” Dbałość o autentyzm można usłyszeć również na „Happy Feet” (2016), najnowszym krążku zespołu (w sumie wydali ich osiem) – podczas nagrywania materiału realizator użył tylko dwóch mikrofonów, nie korzystał z dobrodziejstw cyfrowej obróbki dźwięku, a cała sesja miała miejsce w prowizorycznym studiu. Funny Fellows ma niezwykłą łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością – każdy koncert zespołu to barwny show, pełen doskonałego rasowego jazzu, dowcipu i zaskakujących zwrotów akcji.

Roman Féder – trąbka, skrzypce, altofon, ukulele, śpiew, lider, konferansjer
Pvol Ivičič – akordeon, śpiew 
Marek Berky – klarnet, saksofon tenorowy, śpiew 
Daniel Valášek – suzafon
Milan Ruček – perkusja


FUNNY FELLOWS, Slovak traditional jazz band, fusing music, humor, scenic movement and skit elements. Group repertoire covers the most popular New Orleans jazz themes and swing. Other than this, it involves Slovak, somewhat forgotten hits from 1940s. Band members use original instruments from those times (like altophone) and stylish costumes. Funny Fellows usually performs on festivals in Slovakia, Czech, Holland and in Slovak TV; also during the opening ceremony of embassies in Washington, Cleveland and Pittsburgh. One of the most important elements of Funny Fellows style is fidelity towards older tradition. Group motto is: “We try to be just like jazz club musicians from 1920s”. This authenticity can be heard on their newest album (there is eight of them in total), “Happy Feet” (2016). While recording, the producer used only two microphones, without digital sound treatment. Whole session took place in makeshift studio. Funny Fellows make contact with their audience with unusual ease – every concert is a colorful show, full of excellent jazz music, humor and unexpected turns.

Roman Féder – trumpet, violin, altophone, ukulele, vocals, leader, announcer
Pvol Ivičič – accordion, vocals
Marek Berky – clarinet, tenor saxophone, vocals
Daniel Valášek – sousaphone
Milan Ruček – drums